Bøker

Det er viktig å lese for alle barn. Barn med nedsatt syn kan lese vanlige bøker eller bøker som er spesielt tilrettelagt for synshemmede.

For barn som er blinde

Taktil bok med sommerfuglFor barn som er blinde, finnes det bøker med punktskrift og/eller taktile bilder. Det finnes også bøker med vanlig skrift og bilder der teksten er oversatt til punktskrift på egne sider. Disse er fine å lese sammen med seende barn.

Det går også an å lage bøker selv sammen med barnet. Da kan barnet dikte historien alene eller sammen med en voksen, og/eller velge materiale med strukturer som barnet synes passer til illustrasjonene i fortellingen.

 

Familier og barnehager kan gratis låne bøker tilrettelagt for barn med synshemning på Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek.

To jenter hører lydbokFor barn som er blinde og sterkt svaksynte kan det være lurt å introdusere lydbøker tidlig. For førskolebarn kan en bruke vanlige lydbøker, eller lydbøker i DAISY-format som gjør det enklere å navigere i bøkene. Disse bøkene kan en ikke spille av i vanlige CD-spillere, men i en egen DAISY-spiller. Målet er å øve opp lytteferdighetene, da mange barn med synshemning vil ha stor nytte av faglydbøker i skolen etter hvert som lesemengden øker.

For barn som er svaksynte

Tenk på

Lysforhold: Lyset bør komme inn fra siden eller bakfra for å unngå blending.

Ergonomi: For å unngå skjevstillinger, kan et skråbrett eller skråpult hjelpe.

God tid: Sørg for at barnet får god tid til å studere bilder på nært hold og bruke lupe og/eller forstørrende TV til å se på små detaljer i bildene ved behov. Den voksne må forklare begreper og gi barnet tid til å snakke om bildene i boka.

Velg bøker:

  • med matt papir: unngå gjenskinn/blending
  • med fotografier: kan gi riktigere gjengivelse enn tegninger
  • med enkle tegninger (eventuelt tegn opp strekene med tusj for å gjøre dem mer synlige)
  • med fargebilder: lettere å tolke/gir mer informasjon enn bilder i sort/hvitt
  • som ikke har for mange detaljer i bildene eller for store bilder (kan være vanskelig å få oversikt over)
  • som har god kontrast mellom bilde og bakgrunn

Kilder

Se innledning om lek.


										
					
Sist oppdatert 13.06.2013