Elektroniske leker

I dagens samfunn er elektroniske leker for barn i førskolealder en del av barnekulturen, både hjemme og i barnehagen. Barn leker og snakker om filmer, barne-tv og spill de har sett.

Med elektroniske leker mener vi her:

 • ulike dataspill
 • skrive og tegne på data
 • barne-tv
 • film på tv
 • film på dvd-spiller i bil
 • ulike spillkonsoller (Nintendo/spill på mobiltelefoner)

Elektroniske leker for barn med nedsatt syn

Det er viktig at barn med synshemning får erfaring med elektroniske leker på lik linje med andre barn. De har også glede av slike leker og skal gis de samme mulighetene til å delta i lek og samtale om det de har sett og opplevd gjennom de elektroniske mediene.

Mange spill for førskolebarn har gode kontraster og store nok detaljer, mens andre har små detaljer som kan være vanskelige å se. Barn som har behov for forstørring kan oppnå dette ved å:

 • trekke det de skal se nært inntil øyet
 • bruke lupe/forstørrelsesglass
 • bruke forstørrende TV
 • bruke stor pc-skjerm festet på en fleksibel arm slik at de kan trekke skjermen inntil seg
 • forstørre bokstaver og ikoner på pc ved hjelp av maskinens programvare
 • bruke eksterne forstørringsprogram på pc til dataspill (kan søkes på fra NAV Hjelpemiddelsentralen)

Det finnes noen dataspill som er spesielt tilrettelagt for barn med synshemning. Noen av disse er laget for å stimulere synet. De kan være spennende og morsomme fra ca. treårsalderen. Ta for eksempel kontakt med Statped – statlig spesialpedagogisk støttesystem – for mer informasjon.

Kilder

Se innledning om lek.


										
					
Sist oppdatert 26.08.2012