Lekeutvikling

Barn klatrer og hopperLekeutviklingen foregår i faser for alle barn.

De minste barna leker alene eller i samspill med en voksen. Senere leker de ved siden av et eller flere barn, og på slutten av førskolealderen kan to, tre eller flere leke sammen.

 

 

 

 

De ulike formene for lek ordnes ofte i noen hovedgrupper:

  • funksjonslek
  • symbollek
  • rollelek
  • konstruksjonslek
  • regellek

Lekeutvikling hos barn med nedsatt syn

Fordi barn med synshemning har andre utfordringer i leken enn det barn med normalt syn har, varer ofte de ulike utviklingsfasene lenger. Lek i større grupper kan være den største utfordringen. Det blir vanskelig å få og holde oversikt over hva som foregår, og tempoet er for høyt til at de klarer å henge med.

Ulike typer lekemateriell som er tilgjengelig for barnet er viktig for en god lekeutvikling. Barn som er blinde er ofte opptatt av andre kvaliteter ved leker og stimuleringsmateriell enn seende barn, så som overflate og lyd. De bruker hørselen og følesansen for å gjenkjenne ting. Når man skal velge ut stimuleringsmateriell og leker er det viktig å tenke på dette. Særlig i de første årene bør nærpersonene stimulere barnet til å ta i bruk sansene sine i lek.

Vanlige leker beregnet på barn i førskolealder har ofte gode farger og kontraster og egner seg derfor også godt til barn med synsnedsettelse. Lekene kan bidra til å stimulere synet og få i gang motorisk aktivitet i samspill, kommunikasjon og lek med andre.

Gode leker og bøker med svart-hvite og andre mønstre kan være fine å bruke til synsstimulering for de minste barna. Dette kan kjøpes i vanlig lekebutikk og bokhandel. Noen barn som er svaksynte, kan ha behov for at lekene har taktile overflater og lyd i tillegg til klare farger og kontraster.

På sidene om lek finner du typiske kjennetegn, beskrivelser av ulike typer lek og noen forslag til lekemateriell.

Se flere eksempler på leker og stimuleringsmateriell under Tilrettelegging på sidene om hjelpemidler.

Kilder

Se innledning om lek.


										
					
Sist oppdatert 11.05.2016