Funksjonslek

Liten gutt på gyngesauFunksjonslek defineres som sansemotorisk lek, og er det første stadiet i lekeutviklingen (i alderen ca 0-1,5 år). Dette er lek der muskler og sanser er aktive.

Barn med normalt syn motiveres og stimuleres til lek og aktivitet av objekter som de ser i de nære omgivelsene. Det er en stor oppgave å stimulere og ta vare på denne nysgjerrigheten.

Barn på dette nivået

 • ser, strekker seg mot og griper ting
 • kjenner på strukturer og overflater
 • hører på lyder
 • leker med lyder, ord og regler
 • utforsker leker og tings funksjon
 • utforsker bevegelser med kroppen
 • lærer å gi og ta
 • bærer ting rundt
 • hopper og løper

Funksjonslek for barn som har nedsatt syn

Barn som er sterk svaksynte og blinde får ikke den samme visuelle informasjonen om det som foregår rundt dem som seende barn. De trenger ofte å lære hvordan de kan være aktive og utforske omgivelsene da synet i seg selv ikke motiverer dem til aktivitet.

Utforsking av lekers funksjonLeke med bevegelse og lyd

 • Hva er dette?
 • Hvordan kjennes det ut?
 • Har det noe lyd?
 • Hva kan jeg bruke det til?

 

Mange barn med synshemning ligger rolig og bruker hørselen for å skaffe seg informasjon om hva som forgår rundt dem. Blikkontakten uteblir og vi kan tro at barnet ikke er interessert i samspill med omgivelsene. Barna kan oppleves som passive. Vi må tolke andre signaler fra barnet (lyder og kroppsspråk) som viser at de vil, og om de vil, delta i aktiviteten som voksne eller andre barn inviterer til.

I samspill med barnet må den voksne

 • lære barnet å ta initiativ
 • lære barnet å være aktiv
 • lære barnet at det finnes noe rundt dem som de kan undersøke/leke med
 • lære barnet å søke etter ting/leker i omgivelsene 

Utforsking og lek med henderDet kan også være en utfordring for barnet å holde på oppmerksomheten og behovet for voksenstøtte er derfor større enn hos barn med normalt syn. 

Rim, regler (for eksempel Tommeltott, slikkepott, langemann osv) og sangleker om kroppen, er gode utgangspunkt for samspill og aktivitet. Her kan den voksne forvente at barnet, etter hvert som de gjenkjenner gangen i aktiviteten, kan ta initiativ til neste handling i leken.

Nærpersonene må på dette stadiet legge til rette omgivelsene (fysisk miljø og lekemateriell) slik at barnet blir motivert og har noe å utforske.

Hånd leder hånd over bildeEventuelt må den voksne vise med hånd over hånd hva og hvordan barnet kan utforske lekene og det fysiske miljøet.

 

Eksempler på leker kan være

 • leker med lyd for å fange oppmerksomheten til barnet
 • leker med taktile overflater
 • leker med gode kontraster til omgivelsene
 • leker med klare farger

Kilder

Se innledning om lek.


										
					
Sist oppdatert 23.01.2013