Konstruksjonslek

Barn lager figur med klosserKonstruksjonlek defineres som en prosess mot et resultat, det vil si å bruke ulike materialer for å lage/konstruere noe.

Eksempler på konstruksjonslek

  • lage en hytte av planker eller et teppe
  • bygge med duplo eller lego
  • lage togbane eller sandslott

Konstruksjonslek for barn som har nedsatt syn

Barn lager eget hus av kartongKonstruksjonslek kan være utfordrende, men er også en fin aktivitet for barn med synshemning. Aktiviteten er avgrenset innenfor et lite område og målet med aktiviteten er ganske klar.

Ett eksempel på konstruksjonslek som barn ofte syntes er moro, og som er spesielt godt egnet for barn med nedsatt syn, er det å lage hus av en stor pappeske (se bilde). Dette kan gjøres til en aktivitet som går over lang tid.

Å konstruere huset, skjære ut vinduer og dører, henge opp gardiner, male og tapetsere, lage postkasse, alt dette gir verdifulle erfaringer med ulike teknikker og redskaper. I tillegg får barnet opplevelse av hvordan et rom er med vegger og tak som man kan kjenne på og sitte oppå. Begreper får innhold: oppe, inni, rundt hjørnet, bak, foran, sage, drille, måle, åpne og lukke og mye mer. Barnet lærer best ved selv å være aktiv og gjøre konkrete erfaringer.

Les mer om å lage hus for å få ideer og bli inspirert.

Som i rollelek er barnas tidligere erfaringer viktige for å kunne delta i denne type lek. Før de skal konstruere sammen med andre barn kan det være lurt å gi barna mange erfaringer med det de skal lage. Det kan være vanskelig å forestille seg og få oversikt over hvordan resultatet skal se ut. Barnet trenger også opplæring med redskapene som skal brukes.

Det er også viktig å tilrettelegge det fysiske miljøet godt. En kan for eksempel:

  • tegne med svart tusj i sporene på togbanen for å få bedre kontrast
  • bruke ensfarget teppe/underlag med kontrast til materialet når en skal bygge noe
  • legge til rette omgivelsene med tilpasset lys og gode farger og kontraster ut fra barnets behov

Kilder

Se innledningen om lek.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019