Regellek

Regelleker er aktiviteter som styres av regler og system (i alderen ca. 6 -12 år). Mange av regellekene har fast struktur, er oversiktlige og forutsigbare.

Regellek for barn som har nedsatt syn

Leker lang, lang rekkeVed innføring av regelleker for førskolebarn med synshemning, kan det være lurt at en voksen er sammen med barna og veileder dem. Det er viktig at alle bruker navn på de som deltar i leken slik at barnet vet hvem sin tur det er til for eksempel å løpe. Det stedet barnet skal løpe til, for eksempel i «hauk og due» eller «haien kommer», må være tydelig merket. En må forsikre seg om at reglene er forstått av alle. Bruk vester med skarpe farger på laget til den som er synshemmet.

Leker med fast struktur som er oversiktlige og forutsigbare, egner seg godt for barn med synsnedsettelse. Enkelte ballspill egner seg mindre godt fordi det kan bli vanskelig å følge tempoet og se hvor ballen er.

Eksempler på regelleker som egner seg

  • slå på ring
  • lang, lang rekke
  • bro, bro, brille
  • hauk og due
  • haien kommer
  • hoppe tau
  • hoppe strikk
  • stafetter

Kilder

Se innledning om lek.


										
					
Sist oppdatert 04.09.2012