Rollelek

Rollelek i klatrestativRollelek (i alderen ca. 3-6 år) er en form for utvidet symbollek. Denne leken er mer systematisk og foregår oftere sammen med andre barn enn symbolleken. Grunnlaget for all rollelek er barns opplevelser og erfaringer fra dagliglivet. Barn med normalt syn ser hele tiden hva foreldrene og andre gjør. Gjennom å imitere dette i rollelek, skaffer de seg erfaringer med konkreter og lærer hvordan ulike aktiviteter kan utføres.

Rollelek for barn som har nedsatt syn

Barn med synshemning kan ikke uten videre imitere, og må ofte tilegne seg erfaringer fra dagliglivet på andre måter enn seende. De må få konkrete erfaringer ved å delta aktivt i den reelle situasjonen, og bli veiledet av noen som kan forklare hva som skjer og hvordan aktiviteten utføres.

Mye kan oppleves helt annerledes enn for et barn med normalt syn. Et eksempel på det kan være å fylle bensin. Hvis barnet ikke ser hva som blir gjort, men bare sitter inne i bilen og hører noen rare lyder når slangen fra bensinpumpen blitt satt inn i hullet på bensintanken og at det durer når bensinen strømmer inn i tanken, kan det være vanskelig å delta i “bensinstasjonslek” etterpå. Derfor bør barnet få bli med ut av bilen og delta i hele prosessen fra å velge type bensin, betale med kort enten i pumpen eller inne på stasjonen, holde i slangen når den blir ført inn i hullet på tanken osv.

Slik bør en bygge opp barnas erfaringer på alle områder litt etter litt. Ta utgangspunkt i det de andre barna på samme sted er opptatt av her og nå, og det vi vet at barn i denne alderen naturlig er opptatt av.

Eksempler på rollelekBarn i lekekroken

 • butikklek
 • reise med buss/trikk
 • kjøre traktor
 • doktorlek
 • kjøkken/lage mat
 • mor/far osv


Ved tilrettelegging for lek i større grupper må en tenke på at hørselen er en viktig kompenserende sans. Støy kan virke inn på barnets evne til å oppfatte kommunikasjon mellom barna som leker sammen. Det kan også være vanskelig å oppfatte raske skifter i leken.

Tips

 • Del inn i små lekegrupper, og la en voksen delta som støtte i starten for å gi barnet oversikt over og tolke det som foregår blant de andre barna.
 • Skjerm noe av leken fra resten av gruppa for å unngå støy.
 • Bruk materiell fra det virkelige livet i leken, dette skaper trygghet og gjenkjenning for alle barn. Ved kjøkken- eller lage mat-lek: bruk bestikk med farger i kontrast til tallerker og kopper osv, bruk kopper og tallerker med farger som er i kontrast til underlaget.
 • Bruk konkreter med ulike overflater og leker med gode kontraster til omgivelsene.
 • Merk hyller og kasser der lekene plasseres med tape eller taktile symboler.
 • Ved billek: lag veier med tape som er ru og i en kontrastfarge til gulvet.
 • Sørg for at det er godt og riktig lys og gode farger og kontraster i miljøet.

Kilder

Se innledning om lek.


										
					
Sist oppdatert 04.09.2012