Symbollek

Klosser brukes som lekebilSymbollek defineres som lek der barn tilpasser omverdenen til sine behov (i alderen ca 1,5-3 år). De lærer å late som om ting er noe annet enn det er. Hvis et barn trenger en bil i leken, men ikke har en lekebil for hånden, kan det bruke en kloss i stedet og kalle den for en bil. Barn bruker symboler i lek, tegning og kommunikasjon med andre. På dette utviklingsstadiet leker ofte barn ved siden av hverandre, dette kalles parallell lek. De ser på hverandre og imiterer det de andre barna gjør, men de leker ikke så mye sammen.

Symbollek for barn som har nedsatt syn

For barn med synshemning kan det være vanskelig å forstå denne formen for lek. Det er vanskelig å forstå dette med å late som om når barnet ikke ser godt nok til å kunne imitere det lekekamerater eller voksne gjør. Barnet har kanskje for få erfaringer eller ikke utviklet nok begreper til å kunne forstå at noe kan være noe annet enn det er. Voksne, gjerne sammen med et eller et par andre barn, må lære barnet med nedsatt syn denne formen for lek. Barnet må forklares og bli vist hva en gjør når en later som om i leken.

Kilder

Se innledning om lek.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 26.08.2012