Bruk av mobilitetshjelpemidler

Gutt med hvit stokk langs kantEnkle hjelpemidler kan få stor betydning for barnets mulighet til forflytning og orientering.

En synspedagog eller mobilitetspedagog kan undervise og veilede barnet og barnets nærpersoner. De kan også komme med råd om når de mener barnet bør begynne å bruke disse hjelpemidlene.

Kontakt Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) for mer informasjon.

Forflytningshjelpemidler

Forflytningshjelpemidler kan bidra til at barnet oppnår trygghet i forflytningen. Denne tryggheten kan føre til en mer avslappet og bedre kroppsholdning.

Gåvogn og liknende

For at det lille barnet skal kunne bevege seg selvstendig og fritt ute eller inne, uten å støte borti ting, kan en gåvogn, en leke eller liknende tas i bruk. Prinsippet er at barnet holder noe foran seg som støter borti hindringene først.

Det er også mulig å bruke en såkalt «precane». Dette er et mobilitetshjelpemiddel som kan være aktuelt for noen barn. Barnet holder sin «precane» foran seg med begge hender. Dette hjelpemidlet er ikke lenger å få kjøpt i Norge.

Den hvite stokken

Den hvite stokken, også kalt mobilitetstokken, er et hjelpemiddel som har tre hovedoppgaver:

  • Gi barnet informasjon om underlaget og omgivelsene.
  • Gi barnet beskyttelse mot å støte på hindringer i omgivelsene.
  • Vise omverden at barnet er synshemmet.

Den hvite stokken er et viktig hjelpemiddel for å oppnå selvstendighet. Det finnes ulike typer av stokker og ulike stokkteknikker. Stokkteknikker vil si ulike måter å bruke stokken på avhengig av omgivelser og situasjoner. For å bli en god stokkbruker, kreves det opplæring og trening.

Hånd over hånd på hvit stokk

Det er ulike meninger blant både foresatte og fagfolk om og når barnet skal bruke «precane» og/eller hvit stokk.

Noen synes at barn som er blinde skal begynne med vanlig mobilitetsstokk. Andre synes en «precane» er et godt hjelpemiddel på vei til, eller istedenfor mobilitetsstokken. Atter andre mener at man kan bruke begge hjelpemidlene der de egner seg best for det enkelte barnet.

Lydfyr

Et lydfyr avgir lydsignal slik at barnet kan finne tilbake til et bestemt sted ved hjelp av hørselen, for eksempel en ytterdør. En type lydfyr kan monteres fast, mens andre er bærbare og kan plasseres etter behov.

Lydfyr finnes med valgfrie innstillinger for tonelengde, pauselengde, frekvens og total signalvarighet. Noen lydfyr kan styres ved hjelp av en fjernkontroll.

Kilde

For oversikt over kilder – se innledningen om orientering og mobilitet.


										
					
Sist oppdatert 20.08.2020