Mobilitetsruter – barn som er blinde

En mobilitetsrute er en tilrettelagt vei mellom et bestemt utgangspunkt og dit barnet skal forflytte seg. Langs denne ruten vil det skille seg ut noen kjennemerker som hjelper barnet til å kjenne seg igjen og orientere seg i ruten. Ledelinjen fører fra et kjennemerke til neste.

Kjennemerker

Mobilitetstrening med veilederUtendørs kan et kjennemerke for eksempel være en stolpe, et ytterhjørne på huset, en port eller stoppsteiner i underlaget.

Innendørs kan et kjennemerke være et hjørne, en spesiell dør, et skilt, et symbol som er hengt opp eller liknende.

Kjennemerkene skal gi barnet signal om at det må være ekstra oppmerksomt eller at det skal foreta seg noe nytt; gå i en annen retning, krysse fra en side til en annen, gå inn i et rom osv.

 

I tillegg til taktile kjennemerker (som kan kjennes på), kan vi benytte auditive kjennemerker (som kan høres) og kjennemerker som kan luktes.

Husk at:

  • Kjennemerker må være permanente (faste) slik at de samme kjennemerkene kan brukes hver gang barnet går ruten.
  • Kjennemerker må være mulig for barnet å kjenne igjen.
  • Kjennemerker må skille seg klart ut fra andre objekter i omgivelsene.

Kjennemerkene er parvis knyttet sammen ved gode ledelinjer.

Ledelinjer

En ledelinje er naturlig eller tilrettelagt og skal være lett å følge og gjøre orienteringen enklere. Dette kan for eksempel være en vegg, et gjerde, en gresskant, overgang mellom grus og plen, heller lagt i plenen, sammenhengende kantstein eller en fotlist.

Rettlinjede og rettvinklede ledelinjer er enklest å orientere seg etter.

På åpne områder er det spesielt viktig med tydelige fysiske ledelinjer eller markeringer.

Gode råd når barnet skal lære en spesiell rute

  • Velg en kort rute inne eller ute første gang.
  • Velg en rute som er motiverende for barnet, for eksempel fra spisebordet til lekehyllen eller fra ytterdøren til husken ute.
  • Velg ut permanente kjennemerker langs denne ruten som barnet skal kjenne på hver gang det går ruten. Kjennemerkene skal hjelpe barnet til å vite hvor det er akkurat nå.
  • Hvis ruten er lang, lær en del av ruten først.
  • Lær å gå den ene veien først. Å gå tilbake er en helt ny rute for barnet.

En synspedagog eller mobilitetspedagog kan veilede barnets nærpersoner i hvordan man skal gå frem for å lage gode mobilitetsruter. Kontakt Statped (Statlig spesialpedagoggisk støttesystem) for mer informasjon.

Kilde

For oversikt over kilder – se innledningen om orientering og mobilitet.


										
					
Sist oppdatert 02.12.2014