Noen gode råd

Gode råd om mobilitet for småbarn i hverdagen er sakset fra Stabell og Wetaas (2001).

 • Bær barnet med ansiktet i gangretning, da får barnet lettere en oppfatning om retning.
 • Gå samme vei hver gang fra sted til sted, det hjelper barnet å bli kjent i rommet/rommene og omgivelsene.
 • Prøv mest mulig å ha gjenstander og møbler på samme sted til enhver tid.
 • Bli sittende på samme sted når barnet begynner å krabbe/gå til deg. Flytter den voksne seg forflyttes også lydkilden – den voksnes stemme. Barnet mister avstandsoppfattelsen.
 • Rasle med nøkkelknippe/ barnets yndlingsleke eller lignende for å få barnet til å bevege seg etter lyd og la barnet få gjenstanden når det kommer frem til den. Den voksne blir sittende eller stående på samme plass.
 • Ikke ha radio- eller TV stående på til enhver tid, det distraherer fra andre lyder i rommet. Barnet mister det naturlige ekkoet fra rommets vegger.
 • Ha faste plasser til stelling, spising og leker. Når det er orden og system lærer barnet selv hvor egen plass og egne leker er.
 • Ha en avskjermet lekekrok med hyller med leker i “gripehøyde” så barnet motiveres til å forflytte seg selv.
 • La barnet bli godt kjent i de rom det oppholder seg. La det bli kjent med hele rommets innredning/ møblering.
 • Lær barnet å gå langs veggen og følge veggen med en hånd. Da vil det lettere oppfatte ekkoet fra veggen.
 • Fra ca. 3 årsalderen begynner vi å lære barna en del spesielle teknikker og lærer dem å gå bestemte ruter.
 • Be om veiledning fra mobilitetslærer hvis dere ikke alt har fått det.

Kilde

Stabell, E. H., & Wetaas, B. (2001). Småbarnsmobilitet. Småskriftserie hefte 2. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet fra Statped.


										
					
Sist oppdatert 25.01.2021