Bruk av mobilitetshjelpemidler

For barn som er svaksynte, kan det være nyttig å bruke enkelte hjelpemidler i orientering og mobilitet. Behovet vil variere med alder, situasjon og synsvanske. Det som kan være til nytte og hjelp for ett barn kan være unødvendig for et annet.

Les mer om mobilitetshjelpemidler.

Skyggelue og solbriller

For barn som er lysømfintlige er en skyggelue velegnet til å skygge for solen eller andre blendingskilder. Solbriller med filterglass er uunnværlige for mange svaksynte både når de skal orientere seg utendørs og innendørs.

Gåvogn og liknende

For at det lille, sterkt svaksynte barnet skal kunne bevege seg selvstendig og fritt ute eller inne uten å støte borti ting, kan en gåvogn, leke eller liknende tas i bruk. Prinsippet er at barnet holder noe foran seg som støter borti hindringene først.

Det er også mulig å bruke en såkalt «precane». Dette er et mobilitetshjelpemiddel som kan være aktuelt for noen barn. Barnet holder «precanen» foran seg med begge hender. Dette hjelpemidlet er ikke lenger å få kjøpt i Norge.

Den hvite stokken

Foreldre/foresatte til barn som er svaksynte er kanskje usikre på om det er behov for hvit stokk når barnet faktisk ser noe. En synspedagog eller mobilitetspedagog kan hjelpe til å vurdere behovet. De kan også undervise og veilede i bruk av stokk.

Kontakt Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem) for mer informasjon.

Den hvite stokken (mobilitetsstokken) blir for noen barn som er sterkt svaksynte et viktig hjelpemiddel i mobilitetssammenheng. Stokken brukes som oftest når barnet ikke går sammen med en ledsager. Noen stokktyper kan foldes sammen når de ikke er i bruk.

Den hvite stokken har tre hovedfunksjoner:

  • den gir barnet informasjon om underlaget
  • den gir barnet beskyttelse mot å støte på hindringer i omgivelsene
  • den viser omverden at barnet er synshemmet

Mobilitetsstokken holdes slik at den er i kontakt med underlaget og gir informasjon om eventuelle hindringer. Barnet trenger tid til å bli kjent med stokken og lære seg å tolke den informasjonen den gir.

I noen situasjoner, eller for barn som har relativt godt syn, kan det være nyttig med en markeringsstokk som forteller omgivelsene at her kommer det en person som ikke har fullt syn. Markeringsstokken er ikke særlig stabil og robust og egner seg derfor ikke som mobilitetsstokk.

Det er ulike meninger blant både foresatte og fagfolk om barnet skal bruke «precane» og/eller hvit stokk, og når dette eventuelt skal innføres. Det finnes ikke fasitsvar på dette, det må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Kikkert, smarttelefon og digitalt kamera

Når barnet nærmer seg skolealder vil kanskje en liten kikkert være nyttig for å finne frem på egenhånd. En kikkert kan brukes til å se ting på avstand, for eksempel andre barn, natur, plakater, skilt, busskilt, husnumre, oppslagstavler og liknende.

Noen bruker kameraet på mobiltelefonen til å se ting både på kort og lang avstand. Barnet kan for eksempel ta bilde av noe, for så å forstørre det opp for å se nærmere på det.

Et digitalkamera kan også gjøre det mulig å se på ting når det er mørkt (ta bilde med blitsfunksjon) eller når det er for mye refleks (ta bilde fra siden). Når bildet er tatt kan en bruke kameraets zoomfunksjon til å forstørre bildet.

Lykt

Mange barn liker å leke med lykt, og for eksempel bruke hodelykt på ski når det er skumring eller mørkt ute.

Lysforsterkning med lykt er særlig viktig for barn med nedsatt mørkesyn. Men også barn med nedsatt synsskarphet og/eller nedsatt kontrastfølsomhet kan ha nytte av lykt.

Det finnes ulike lykter som egner seg til bruk i forskjellige situasjoner. Barnet kan ha behov for flere lykter. Helt vanlige lykter som man finner i handelen kan fungere utmerket.

Har barnet helt spesielle lysbehov ved redusert belysning, kan en synspedagog eller optiker med kompetanse på området hjelpe til med å finne frem til hvilke lykter som kan egne seg.

Refleksvest

Refleksvest kan brukes av personalet i barnehagen for å hjelpe barnet til å finne frem til de voksne. Likeledes kan lekekameratene ha på fargete vester eller spesielle gensere med farge på.

Det finnes også vester med påtrykket skrift: blind eller svaksynt eller synshemmet. En slik vest kan være nyttig for barnet å ha på når det for eksempel er ute på ski. På den måten kan andre bli oppmerksomme på at denne skiløperen ser dårlig.

Kilder

For oversikt over kilder – se innledningen om orientering og mobilitet.


										
					
Sist oppdatert 26.08.2020