Underveis mot skolestart

Fingre mot ploppearkBarnets utvikling og den kunnskapen barnet tilegner seg gjennom hele førskolealderen, danner grunnlaget for all videre læring. Dette blir også retningsgivende for hvordan barnet takler utfordringene på skolen.

Barn med nedsatt syn kan møte noen ekstra utfordringer når det gjelder å lære skriftspråk og matematiske begreper. Det er derfor viktig å være bevisst på hvordan vi legger tilrette for at barnet skal lære dette. De må få mange varierte erfaringer på dette området så tidlig som mulig.

Utforsking av bok

På sidene underveis mot skolestart kan du lese om skriftspråkutvikling og hvordan barn kan få erfaringer og begreper om antall, rom og form.

Les om tilrettelegging før barnet skal begynne i barnehage.

Les om tilrettelegging før barnet skal begynne på skole.

Les mer

Statped. (2015). Barn og unge som er svaksynte. Håndbok for PP-tjenesten. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 10.12.2015