Antall, rom og form

Taktil terningGjennom hele førskolealderen vil barna få erfaringer som er med på å danne grunnlaget for forståelsen av matematiske begreper.

Nyfødte barn ser for eksempel på mors ansiktsform for å skille henne fra ukjente.

Senere får barna utfordringer og lærer begreper om antall (mengder), rom og form i lek og aktivitet.

 

Noen eksempler

Utforske volum og form

 • bake kake
 • leke med sand og vann i sandkassen

Telling

 • spille spill
 • hjelpe til med borddekking

Tallord og mengde

 • diskutere hvem som har fått mest

Tallord, rom- og formbegreper

 • måle hvem som er størst eller minst

Antall og system (klassifikasjon)

 • sortere leker i kasser
 • sortere farger i esker

Form og mønster

 • tegne
 • legge puslespill

Antall, rom og form må ikke sees på som atskilte deler. Barn får flere erfaringer og lærer ofte flere begreper i samme aktivitet. Lek og bevisstgjøring om dette kan foregå i alle hverdagsaktiviteter både hjemme og i barnehagen.

Hva menes med antall, rom og form?

Antall

Teller øyne på dominobrikke

 • tallord (5-fem)
 • telling (en, to, tre, fire, fem)
 • hvor mange (mengden fem)
 • måling (hvor mange dl for å få en liter)
 • lek og spill (for eksempel lek med dominobrikker. Her læres også rom/retning)

Rom

 • plassering og lokalisering
  • orientering i rom
  • hva er hvor
  • øverst, nederst, høyre, venstre osv.
 • måling (høy/lav, tung/lett, mest/minst)
 • lek og spill (lage hytte, orientere seg i ludo)

Form

 • system/klassifisering (sortering)
 • formgjenkjenning (se former i miljøet)
 • mønster (puslespill)

Antall, rom og form – barn som har nedsatt syn

For barn med nedsatt syn kan det være vanskelig å se og få oversikt over mengder, rom og form. De har for eksempel begrensede muligheter til å observere og se likheter/ulikheter mellom ulike objekters form, noe som barn med normalt syn lett kan se.

Gjennom ulike sanseinntrykk lærer barn med synshemning mange begreper, for eksempel tallord, men det kan være vanskelig å forstå innholdet i begrepene. Det blir viktig å lære dette så konkret som mulig.

Noen eksempler

 • Ved telling av konkreter må barnet lære strategier og å jobbe systematisk. Ikke telle objekter hulter til bulter, men lage et system for hvor barnet skal begynne å telle og hvordan konkretene bør ligge for å få oversikt.
 • Ved dekking av bord kan barnet begynne på en ende og jobbe seg systematisk rundt bordet mot høyre eller venstre (lærer begreper om rom, retning og form i tillegg til antall).
 • Aktiviteter som å gripe, krype, gå, klatre, løpe og hoppe gir viktige erfaringer for utvikling av rombegrep og fart.
 • Barn som er blinde vil få trening i å bli kjent i rom gjennom mobilitetsopplæring.
 • Vurder behov for fysisk tilrettelegging og bruk av hjelpemidler, som for eksempel sorteringsbrett, tilrettelagte ADL-hjelpemidler, luper osv.

Kilder

Reikerås, E. (2008). Temahefte om antall, rom og form i barnehagen. Historisk arkiv. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet 2. mars 2018, fra Regjeringen.no.

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet 2. mars 2018, fra Udir.no.

Les mer

Davidsen, H. S., Løge, I. K., Lunde, O., Reikerås, E., & Dalvang, T. (2008). MIO. Matematikken – Individet – Omgivelsene. Oslo: Aschehoug & co.

Sørlandet kompetansesenter. (2016). Opplevelser som teller. DVD om arbeid med matematikk i barnehagen. Hentet 23. september 2016, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 02.03.2018