Om syn

Skulptur av mor og barn fra Blindes museum i Madrid

Hva er syn? Hva må til for at vi skal kunne se? Hva skal vi se etter for å finne ut om barnet har nedsatt synsfunksjon?

Dette er noen av spørsmålene du kan få svar på ved å lese sidene Om syn.

Du finner også informasjon om synsutvikling, nasjonale faglige retningslinjer, briller og kontaktlinser, lappbehandling og amblyopi, årsaker til synsvansker og definisjoner av nedsatt syn, samt utredning og testing av syn og synsfunksjon. Du kan i tillegg lese om syn og andre vansker, under menyen sammensatte vansker. 

Her finner du også en animasjon om øyet og synsbanene, samt en synssimulator der du kan se hvordan det kan oppleves å ha nedsatt synsfunksjon.

Ord og utrykk

Sjekk Ord og utrykk fra fagområdet syn dersom det dukker opp ord du ikke kjenner til fra synsområdet.

Animasjon og simulator

Se animasjon – syn.

Se synssimulator som viser hvordan nedsatt syn kan arte seg.

Les mer

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 27.01.2019