Om syn

Hva er syn? Hva må til for at vi skal kunne se? Hva skal vi se etter for å finne ut om barnet har nedsatt synsfunksjon?

Dette er noen av spørsmålene du kan få svar på ved å lese sidene Om syn.

Skulptur av mor og barn fra Blindes museum i MadridDu finner også informasjon om:

  • synsutvikling
  • nasjonale faglige retningslinjer
  • briller og kontaktlinser
  • lappbehandling og amblyopi
  • årsaker til synsvansker
  • definisjoner av nedsatt syn
  • utredning og testing av syn og synsfunksjon

Her finner du også en animasjon om øyet og synsbanene, samt en synssimulator der du kan se hvordan det kan oppleves å ha nedsatt synsfunksjon.

Ord og utrykk

Sjekk Ord og utrykk fra fagområdet syn dersom det dukker opp ord du ikke kjenner til fra synsområdet.

Animasjon og simulator

Se animasjon – syn.

Se synssimulator som viser hvordan nedsatt syn kan arte seg.

Les mer

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.


										
					
Sist oppdatert 06.05.2020