Animasjon – syn

Sansetap.no har utviklet egen mediespiller som viser animasjoner og simulatorer som krever Adobe Flash Player. Fra og med 13.12.20 avslutter Adobe støtten for Flash Player. Det er satt i gang et arbeid i Statped for å gjøre oppdaterte animasjoner og simulatorer tilgjengelig via statped.no.

Du er nå ute av flash objekt.

Animasjonen over introduserer synssystemet og beskriver hva mangler og skader kan medføre av nedsatt synsfunksjon. Når du klikker på de oransje, pulserende punktene, kommer det en forklaring på strukturens navn, funksjon og eksempler på hvilke tilstander som kan oppstå.

For at vi skal kunne se, må øynene og hjernen samarbeide. Lyset må først brytes i øyets brytende medier, før det treffer sansecellene i netthinnen. Her blir lyset omgjort til elektriske impulser. Disse impulsene blir sendt videre til hjernen. Flere områder i hjernen er med på å registrere og tolke synsinntrykket.

For mer utfyllende tekst, se:

Synssystemet

Nedsatt synsfunsjon

Tiltak


										
					
Sist oppdatert 11.06.2018