Briller og kontaktlinser – brytningsfeil

Jente med prøvebriller.Briller og kontaktlinser brukes for å korrigere brytningsfeil (brytningsavvik) i øynene.

Med brytningsfeil menes langsynthet, nærsynthet eller skjevhet i hornhinnen. Brytningsfeil er svært vanlig, og gir uskarpt syn på avstand og/eller nært.

For at vi skal se skarpt, må lyset brytes i hornhinne, kammervann, linse og glasslegeme slik at det treffer området på netthinnen hvor skarpsynet er sentrert (macula/makula/den gule flekk).

Les mer om øyet.

Hvis barnets syn kan korrigeres med briller eller kontaktlinser så det klarer å lese linjen for normalsyn på synsprøvetavlen, er det pr. definisjon normaltseende.

Normalt syn

Ved normalt syn treffer lyset skarpsynsenteret uten hjelp av briller eller kontaktlinser.

Normalt syn: Skisse av øyet - parallelle lysstråler brytes og treffer direkte i skarpsynsenteret (makula).

Langsynthet (hypermetropi)

Langsynthet skyldes at øyet er for kort i forhold til brytningsevnen, slik at lyset samles i fokus bak netthinnen. Langsynthet korrigeres med konvekse linser (plusskorreksjon).

Langsynt øye. Før korreksjon: Parallelle stråler samles bak skarpsynsenteret (makula). Etter korreksjon: Korrigerte stråler samles i makula.

De fleste barn er langsynte ved fødselen, men dette normaliserer seg som regel ettersom øyet vokser. Noen barn kan bli urolige og ha vansker med konsentrasjon om oppgaver på nært hold. Hos noen barn må langsyntheten korrigeres allerede i førskolealder.

En som er langsynt vil uten briller ofte se skarpt på avstand, hvis graden av langsynthet er av liten til moderat størrelse. Det som er nært kan fremstå uskarpt. Dette kan medføre hodepine, skjeling og tendens til dobbeltsyn. Noen barn kan bli urolige og ha vansker med konsentrasjon om oppgaver på nært hold.

Innoverskjeling (esotropi) kan oppstå på grunn av en ukorrigert langsynthet, og i disse tilfellene kan skjelingen ofte helt eller delvis oppheves med plusskorreksjon. De vil ofte trenge justering av brillestyrken flere ganger i småbarnsalder og noen trenger også å bruke lapp foran det beste øyet for å trene opp det som ser dårligst for å unngå amblyopi.

Nærsynthet (myopi)

Nærsynthet skyldes at øyet er for langt i forhold til brytningsevnen slik at lyset samles i fokus foran netthinnen. Nærsynthet korrigeres med konkave linser (minuskorreksjon).

Nærsynt øye. Før korreksjon: Parallelle stråler samles foran skarpsynsenteret (makula). Etter korreksjon: Korrigerte stråler samles i makula.

En person som er nærsynt vil uten korreksjon se skarpt på nært, mens det som er lenger unna vil fremstå uskarpt.

Hvis barnet er nærsynt, vil det for eksempel myse for å se ting på avstand og flytte seg nærmere TV-en for å se klarere.

Skjevhet i hornhinnen (astigmatisme)

Astigmatisme (skjevhet i hornhinnen/hornhinneskjevhet/skjev hornhinne) skyldes at øyets hornhinne eller linse ikke kan samle lysstrålene til ett punkt. Dette gjør at synet blir uskarpt. Det man ser i horisontale flater kan for eksempel være skarpt, mens i det vertikale planet vil det være ute av fokus.

På illustrasjonen nedenfor er det vist et nærsynt øye med astigmatisme.

Nærsynt øye med astigmatisme. Før korreksjon: Stråler samles både bak og foran skarpsynsenteret (makula). Etter korreksjon: Korrigerte stråler samles i makula.

Årsaken er ofte at hornhinnen bryter lyset svakere i det ene planet enn i det andre. Det er altså fasongen på hornhinnen som er skjev. Man kan tenke seg et normalt øye med fasong som en ball, mens det astigmate øyet har fasong som et egg eller en ball som man trykker litt sammen. Astigmatisme korrigeres med briller (sylinderglass) eller kontaktlinser.

Animasjon og simulator

Se animasjon av øyet: småbarn, barn og unge eller voksne.

Se synssimulator: småbarn, barn og unge eller voksne.

Kilder

Høvding, G. (Red.) (2004). Oftalmologi – Nordisk lærebok og atlas (14. utg. ed.). Bergen: Studia.

Store norske leksikon. (2011). Astigmatisme. Hentet 24. januar 2020, fra Store norske leksikon.

Les mer

NAV. (sist oppdatert 2019). Briller og kontaktlinser. Hentet 24. januar 2020, fra nav.no.

Nicolaissen, B. (1997). Norsk lærebok i øyesykdommer. Oslo: A-B-SE synssenter-øyeklinikk.

Norges optikerforbund – Den lille øyeboken. Lettfattelig illustrert håndbok med informasjon om synet ditt. Utgitt av Norges Optikerforbund. Den norske utgaven er en bearbeidet utgave av den svenske «Lilla Ögonboken».


										
					
Sist oppdatert 24.01.2020