Lappbehandling og amblyopi

Lapp brukes foran ett øye for å øve opp skarpsynet på det andre øyet. Øyelapper

En normal synsutvikling er avhengig av at begge øynene brukes like mye de første leveårene. Hvis barnet bruker ett øye mer enn det andre, kan det medføre at skarpsynet (visus) svekkes på det øyet som brukes minst. Nedsatt visus på et øye kalles amblyopi (dovent øye).

Noen barn skjeler vekselvis med begge øynene. Disse utvikler som regel ikke amblyopi, fordi øynene blir stimulert noenlunde likt.

Den vanligste årsaken til amblyopi er skjeling (strabisme). Ved skjeling kan barnet oppleve å se dobbelt. Hjernen prøver å motvirke dobbeltsynet ved å undertrykke bildet fra det ene øyet og bare bruke det andre. I tillegg til skjeling kan ulik brytning i øynene eller uklarheter i hornhinnen, linsen og glasslegemet, samt hengende øyelokk (ptose) være årsaker til amblyopi.

Jente med øyelappFor å unngå amblyopi er det viktig å komme i gang med behandling så tidlig som mulig. Behandlingen består i å dekke til det beste øyet med en lapp. Da ”tvinges” hjernen til å bruke det amblyope øyet for å oppnå bedre visus.

I tillegg til å bruke lapp, kan briller, synstrening og eventuelt kirurgi bidra til å rette opp skjeling. Lappbehandling i seg selv er ikke nok.

Det er øyeleger i nært samarbeid med ortoptister (fagperson som undersøker, diagnostiserer og behandler skjeling, dobbeltsyn og samsynsproblemer) som avgjør hvor lenge lappen skal være på.

Synsundersøkelse av alle barn – 4-års kontroll – på Statped.no.

Kilder

Gomnæs, K., & Ryen, H. T. (2011). Råd om lappbehandling. Virre virre vapp – du fikk lapp. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 4. mai 2017, fra Statped.

Nepstad, L., Haugen, O. H., & Kjersem, B. (ukjent årstall). Amblyopi. Bergen: Øyeavdelingen Haukeland sykehus.

Norske ortoptisters forening (NOF). (uten dato). Informasjon. Hentet 4. mai 2017, fra Norske ortoptisters forening.

Les mer

Skjeling. Lenker til flere artikler om skjeling, fra Norsk helseinformatikk.

Direktoratet for e-helse (2016). Behandling hos ortoptist. Hentet 4. mai 2017, fra helsenorge.no.


										
					
Sist oppdatert 12.09.2019