Nedsatt synsfunksjon

Nedsatt synsfunksjon, synsnedsettelse, synssvekkelse, synshemning, synstap, synsvanske, svaksynt, blind, synshemmet, synssvekket – det brukes mange begreper om nedsatt syn. Hva er hva, og hva betyr det?

Jente med lupe og lesebrettSelv om barnet har vansker med å utføre enkelte visuelle oppgaver, betyr det ikke at barnet er synshemmet i alle sammenhenger.

Les mer om nedsatt synsfunksjon på disse sidene, som omhandler:

  • mistanke om nedsatt syn/symptomer
  • årsaker
  • definisjoner
  • delfunksjoner og synstesting
  • nedsatt syn sammen med andre vansker

Animasjon og simulator

Se animasjon – syn.

Se synssimulator som viser hvordan nedsatt syn kan arte seg.

Les mer

Bredrup, C., Haugen, O. H., & Rødahl, E. (2016). Nedsatt syn hos barn og unge i Norge. Hentet 6. oktober 2017, fra Tidskrift for Den norske legeforening.

										
					
Sist oppdatert 06.05.2020