Nedsatt synsfunksjon

Jente med lupe og lesebrettNedsatt synsfunksjon, synsnedsettelse, synssvekkelse, synshemning, synstap, synsvanske, svaksynt, blind, synshemmet, synssvekket – det brukes mange begreper om nedsatt syn. Hva er hva, og hva betyr det?

Selv om barnet har vansker med å utføre enkelte visuelle oppgaver, betyr det ikke at barnet er synshemmet i alle sammenhenger. Hvilke oppgaver som er vanskelig å utføre, og hvor vanskelig det er å utføre dem, avhenger ikke bare av hvor nedsatt synet er, men også av hvor godt omgivelsene er lagt til rette.

På sidene om nedsatt synsfunksjon kan du lese om symptomer, årsaker, definisjoner, delfunksjoner og synstesting. Du kan også lese om synsnedsettelse sammen med andre vansker.

Animasjon og simulator

Se animasjon – syn.

Se synssimulator som viser hvordan nedsatt syn kan arte seg.

Les mer

Bredrup, C., Haugen, O. H., & Rødahl, E. (2016). Nedsatt syn hos barn og unge i Norge. Hentet 6. oktober 2017, fra Tidskrift for Den norske legeforening.

										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 06.10.2017