Sammensatte vansker

Hos øyelegen.Mange barn med sammensatte vansker har nedsatt synsfunksjon. Barna kan både ha øyerelaterte og hjernerelaterte synsvansker, eller bare en av delene.

Det er viktig at barnas synsfunksjon blir kartlagt godt så tidlig som mulig, slik at opplæringen og eventuelle behov for tilrettelegging kan ta utgangspunkt både i synsproblemene og de andre vanskene.

På sidene om sammensatte vansker kan du lese om autismeliknende atferd og vansker, sjeldne tilstander og synsvansker ved Cerebral Parese (CP).

Les mer om kartlegging av synsfunksjon på sidene om delfunksjoner og synstesting av småbarn.

Les mer

Elmerskog, B., & Fosse, P. (red.) (2012). Lære for livet. Hentet 26. september 2016, fra Statped.

Statped. (2010). Multifunksjonshemming – livsutfoldelse og læring. Hentet 22. april 2015, fra Statped.no.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 26.09.2016