Øyerelaterte synsvansker

Illustrasjon av øyet med navn på de ulike strukturene.

 

Nedenfor nevnes noen tilstander og sykdommer som kan oppstå i ulike deler av øyet. Dette er bare eksempler på tilstander og ingen utfyllende liste.

Kontakt lege eller optiker dersom det oppstår synsmessige endringer. Lege og optiker skal henvise til øyelege når det er behov for dette. Øyelege henviser til øyeavdeling ved sykehus ved behov.

Les mer om øyet.

Øyemusklene

Samspillet mellom de to øynenes muskler er komplisert og sårbart og  kan skades ved blant andre nerveskader, hjerneslag, hjerneblødninger mm. Hjerneskader kan føre til svekket øyemuskulatur. Skjeling kan oppstå som et resultat av at øyemusklene ikke samarbeider presist nok.

Optiske forhold, slik som ulik brytning i de to øynene, kan også føre til skjeling. Når vi skal se på et objekt, rettes begge øynene mot objektet. Hvis bildet skal bli klart, må det reflekterte lyset samles i den gule flekk (macula) på begge øyne samtidig. Øyemuskulaturens dirigering av øyeeplet er avgjørende for om bildet faktisk treffer den gule flekk.

Tårefilmen

Tårefilmen kan være påvirket av flere tilstander, eksempelvis ekstrem tørrhet eller stråleskader. Dette kan føre til uttørring, hornhinneskader og uskarpt syn. Noen tilstander og sykdommer kan være:

 • Sjøgrens syndrom – generalisert tørrhetssyndrom i mange av kroppens slimhinner
 • keratokonjunktivitis sicca – kronisk, generell tørrhet på hornhinne og bindehinne
 • kronisk konjunktivitt – varig hornhinnebetennelse der årsaken kan være virus, bakterie eller begge deler
 • andre tilstander eller sykdommer

Hornhinnen (cornea)

Uklarheter i hornhinnen kan medføre at lyset hindres i å nå frem til den gule flekk i netthinnen (macula), og det kan medføre uskarpt syn. Hvis lyset spres ujevnt, kan lysømfintlighet oppstå. Hornhinnen kan være påvirket av flere tilstander, for eksempel:

 • skjeve hornhinner (astigmatisme) – en tilstand som forekommer hyppig, som korrigeres med briller eller kontaklinser
 • keratokonus – en type hornhinneforandring som følge av at hornhinnen er tynnere i den sentrale delen og kan nærme seg en kjeglefasong
 • dystrofier – medfødte, strukturelle hornhinneforandringer på cellenivå
 • infeksjoner som fører til innvekst av blodårer i hornhinnen
 • trakom – elveblindhet (chlamydia infeksjon)
 • andre tilstander eller sykdommer

Nærsynthet og langsynthet kan i dag opereres med laserkirurgi. Prinsippet er at hornhinnetykkelsen forandres slik at brytningsfeilene blir korrigert. Hensikten er at pasienten skal slippe å bruke briller eller kontaktlinser for å oppnå godt syn.

Fremre kammer med kammervann

I de tilfellene der det ikke er tilstekkelig drenasje av kammervandre, kan det oppstå et for høyt trykk i øyet. Dette kan skade synsnerven over tid. Ubehandlet kan dette føre til synstap som arter seg som spesielle utfallsmønstre (skotomer) eller innskrenket synsfelt. En fellesbetegnelse på slike tilstander er grønn stær (glaucom).

Regnbuehinnen (iris)

Manglende fargestoff, rift eller åpning i regnbuehinnen kan medføre at personen lett kan bli blendet av lys (lysømfintlig). Skader, mangler eller ulike tilstander i regnbuehinnen kan blant andre være:

 • sammenvoksninger på grunn av infeksjoner eller andre
 • ujevnheter eller forandringer etter ulike infeksjoner eller reumatiske tilstander
 • aniridi – manglende regnbuehinne,  helt eller delvis
 • albinisme – manglende pigment i øyet
 • kolobom – en medfødt defekt der noe av regnbuehinnen mangler, ofte i nederste del
 • irissvulst (iris melanom)
 • andre tilstander eller sykdommer

Linsen

Ved nedsatt fungering av linsen (for eksempel på grunn av alderdom, redusert akkomodasjon eller andre) kan det være behov for synskorreksjon i form av en brille eller kontaktlinse. Andre uregelmessige tilstander i linsen kan være:

 • linseluksasjon – Linsen har et usikkert feste (i ciliærkroppen) som kan medføre at den ikke henger midt i pupillen (den henger eksentrisk).
 • grå stær (cataract) – Linsen er uklar i større eller mindre grad. Grå stær kan være medfødt eller utvikle seg i voksen alder ved sykdom, traume eller andre. Grå stær kan opereres ved øyeavdelinger på sykehus og på mange privatklinikker. Linsen fjernes og erstattes vanligvis med en kunstig linse av et plastmateriale.
 • andre tilstander eller sykdommer

Glasslegemet (corpus vitreum)

Glasslegemet kan være påvirket av diverse tilstander og grunnsykdommer som:

 • uklarheter og bakterier
 • virus ved infeksjoner
 • blødninger som ved langtkommet diabetes med øyekomplikasjoner (arr og drag)
 • netthinneoperasjon
 • andre tilstander eller sykdommer

Opereres med utsugning eller utveksling (vitrektomi) avhengig av hvilken tilstand som råder.

Netthinnen (retina)

Eksempler på skader, tilstander og sykdommer i netthinnen, utenom den gule flekk, som kan føre til synsnedsettelse:

 • infeksjoner og arrdannelser
 • blodpropper eller infarkter
  • blodpropp i en tilførende blodåre (arterie) som hindrer blodforsyningen (netthinneinfarkt)
  • blodpropp i en avløpende blodåre (vene) som fører til stuvning og blødning i netthinnen
 • nedsatt mørkesyn
 • netthinneavløsning (amotio retinae) kan skje tilfeldig eller traumatisk. Tidlig tegn på netthinneavløsning er stillestående skygger som vokser i størrelse og som umiddelbart må føre til undersøkelse hos øyelege
 • diabetisk retinopati er en senkomplikasjon ved diabetes, som er av de vanligste netthinnesykdommene
 • retinitis pigmentosa (RP) er den vanligste av flere arvelige netthinnesykdommer. Sykdommen medfører nedsatt mørkesyn og innskrenket synsfelt. I dag har man kjennskap til ca. 150 ulike former for retinitis pigmentosa.
 • retinoblastom er en ondartet øyesvulst hos barn
 • netthinneforandringer ved prematuritet (ROP – Retinopathy of Prematurity)
 • andre tilstander eller sykdommer

Den gule flekk (macula)

I den gule flekk er det ingen egen sirkulasjon. Den ernæres fra årehinnen og de omliggende deler. Eksempler på skader og tilstander i den gule flekk som kan føre til synsnedsettelser:

 • sentralt skotom (sentralt synsfeltutfall)
 • solskader
 • toksiske skader
 • nedsatt skarpsyn
 • nedsatt fargesyn
 • aldersrelatert macula degenerasjon
 • andre tilstander eller sykdommer

Årehinnen (chorioidea)

I årehinnen kan det blant andre oppstå svulster (chorioidalt malignt melanom). Dette er meget sjeldent. Symptomer er svekket syn og/eller synsfeltutfall.

Kilder

Høvding, G. (Red.) (2004). Oftalmologi – Nordisk lærebok og atlas (14. utg. ed.). Bergen: Studia.

Nicolaissen, B. (1997). Norsk lærebok i øyesykdommer. Oslo: A-B-SE synssenter-øyeklinikk.

Les mer

Norges optikerforbund – Den lille øyeboken. Lettfattelig illustrert håndbok med informasjon om synet ditt. Utgitt av Norges Optikerforbund. Den norske utgaven er en bearbeidet utgave av den svenske «Lilla Ögonboken».


										
					
Sist oppdatert 08.05.2018