Synets delfunksjoner og synstesting

Synsfunksjonen består av mange delfunksjoner, blant annet:

 • synsskarphet (visus)
 • synsfelt
 • kontrastsyn
 • lystilpasning
 • fargesyn
 • samsyn
 • øyemotorikk
 • synshastighet
 • synspersepsjon
 • synsoppmerksomhet
 • synsmotivasjon

Mange av disse delfunksjon kan måles ved hjelp av formelle tester. I tillegg kan det ofte være behov for uformell testing og observasjon for å kartlegge og forstå hva den enkelte ser. Resultatet gir verdifulle bidrag når det skal tilrettelegges for best mulig utnyttelse av synet.

På sidene om synets delfunksjoner og synstesting presenteres mange av synets delfunksjoner og hvordan de kan måles og testes. Her kan du også lese om hvilke fagpersoner som arbeider med syn og synsutredning.

Jente med testbrille

Se også video av synsfunksjonsutredning:

 

Les mer

Helsebiblioteket. Offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder. Helsebiblioteket.no kjøper også inn en rekke fagressurser og gjør disse tilgjengelig via nettstedet. Klikk på øye under emner i venstremenyen.


										
					
Sist oppdatert 23.06.2014