Kontrastsyn

Kontrastsyn (kontrastfølsomhet) er synssystemets evne til å oppfatte ulik lysintensitet. Den minste forskjellen i lysstyrke som skal til for å gjøre et objekt synlig, angir øyets kontrastfølsomhet.

Redusert kontrastsyn betyr at man ser dårligere enn normaltseende når kontrastene i omgivelsene er nedsatt.

Betydning av kontrastsyn i hverdagen

Evnen til å skille detaljer ved lave kontrastnivåer har stor betydning for mange aktiviteter i dagliglivet. Her er noen eksempler:

Kommunikasjon

Redusert kontrastsyn kan føre til vansker med å se ansiktstrekk, mimikk og kroppsspråk.

Mobilitet og orientering

Regn, tåke, sludd, snø, skumring og mørke påvirker kontrastforhold ute. Redusert kontrastsyn kan for eksempel føre til vansker med å se:

 • fortauskanter
 • trapper
 • snøfonner
 • svake skygger
 • mørke objekter mot mørke underlag

Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

Redusert kontrastsyn kan for eksempel føre til vansker med å:

 • helle melk i hvit kopp
 • helle vann i glass
 • se hvit tallerken på hvit duk
 • se skrellede epler, banan og pærer på hvit tallerken
 • se hvitt dørhåndtak mot hvit dør

Krevende nærarbeid

Redusert kontrastsyn kan for eksempel føre til vansker med å:

 • tegne/skrive på farget ark
 • se røde perler på rødt underlag
 • se duplo/legoklosser som har samme farge som underlaget
 • se/tolke uklare bilder med dårlige farger
 • sy med samme farge som stoffet

Å teste kontrastsyn

Man tester kontrastfølsomheten hos førskolebarn ved hjelp av Lea-Hiding Heidi (6 plater med ulike kontraster) og / eller vanlig Lea-tavle med lav kontrast.

Lea Hiding Heidi

Ved bruk av Lea-Hiding Heidi (6 plater med ulike kontraster) holdes platen uten ansikt foran en med ansikt. Platene føres i hver sin retning både horisontalt og vertikalt fra en utgangsposisjon midt foran ansiktet til barnet. Det observeres om barnet ser mot de ulike ansiktene som blir presentert.

Ved Statped sørøst, fagavdeling syn, har man også et elektronisk system som tester kontrast med flere graderinger/innstillingsvarianter enn Hiding Heidi-plansjene representerer.

Kilder

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste.

Lea Hyvärinen – tester – synsutredning – utdanning. Den finske øyelegen Lea Hyvärinen har utviklet dette nettstedet der du finner ressurser og informasjon om syn og synsfunksjon, synsutredning og testmateriell.

Lie, I. (1998). Syn og synsproblemer. Oslo: Universitetsforlaget.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 28.06.2014