Lystilpasning

Øyet har en egen evne til å tilpasse seg lys og mørke. Dette kalles adaptasjon.

Selv når det er ganske mørkt klarer vi å se former og figurer dersom vi har et normalt syn og kontrastene er gode nok:

  • ved mye lys vil pupillen trekke seg sammen for å unngå for mye lys inn på netthinnen
  • ved lite lys vil pupillen utvide seg for å slippe mest mulig lys inn på netthinnen

Netthinnen har også en egen evne til å tilpasse seg ulike lysforhold ved at følsomheten for lys øker i mørke og avtar i lyse omgivelser.

Skader og sykdommer i øyets ulike strukturer, blant annet i netthinnen, kan gi redusert eller manglende evne til adaptasjon.

Å teste mørkeadaptasjon

Barns evne til mørkeadaptasjon kan testes ved blant annet å legge former med ulike farger på et mørkt underlag og se om barnet kan skille ut formene når lyset i rommet reduseres

Lea adaptasjonstest

Ved Huseby kompetansesenter (Statped) finnes det en elektronisk metode til finere gradering av mørkeadaptasjon.

Kilder

Lea Hyvärinen – tester – synsutredning – utdanning. Den finske øyelegen Lea Hyvärinen har utviklet dette nettstedet der du finner ressurser og informasjon om syn og synsfunksjon, synsutredning og testmateriell.

Statped – Statlig spesialpedagogisk støtte. Statped tilbyr tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får god og tilrettelagt opplæring og tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring.

Store norske leksikon. (2011). Adaptasjon – medisin. Hentet 30. juli 2011, fra Store norske leksikon.


										
					
Sist oppdatert 26.08.2012