Synsfelt

SynMie ser i papirrørsfelt er den delen av omgivelsene en ser når øyet og hodet er i ro, og en holder blikket festet rett fram (stødig fiksering). Da er det sansecellene i netthinnen utenfor den gule flekk, stavene, som er i aktivitet. Synsfeltet har avgjørende betydning for personens evne til å bevege og orientere seg i omgivelsene. I det perifere synsfeltet (lengst ut mot sidene) oppfatter en lettest gjenstander som er i bevegelse. Synsfeltet varsler oss hvis noe plutselig dukker opp fra siden, for eksempel en syklist.

 

Begge øynene gir til sammen et synsfelt på:

  • ca. 180 grader til siden
  • ca.  50 grader opp
  • ca.  80 grader ned

Ulike typer synsfeltutfall

Ved sykdommer eller nedsatt funksjon i sansecellene i netthinnen, og ved skader eller sykdommer i synsbanene i hjernen, kan en få synsfeltutfall. Det finnes ulike typer synsfeltutfall:

  • skotomer (flekkvise utfall)
  • innskrenket synsfelt
  • hemianopsier (halvsidige synsfeltutfall)
  • andre

Å undersøke synsfelt

Synsfeltet kan undersøkes på flere måter, og undersøkelsene har perimetri som samlebetegnelse. Det finnes en rekke ulike perimetrimetoder, og de varierer fra helt enkle til svært avanserte. Metodene måler både sentrale og mer perifere deler av synsfeltet. Synsfeltundersøkelse krever at den som undersøkes kan holde blikket festet på samme punkt over tid.

Ved undersøkelse av synsfelt hos førskolebarn, brukes ofte Donders metode, som er den enkleste av metodene. Barnet får i oppgave å se på undersøkeren samtidig som undersøkeren fører sin viftende hånd eller et objekt inn mot midten av synsfeltet til barnet, helt til barnet registrerer bevegelsen. Undersøkeren sammenligner derved barnets synsfelt med sitt eget.

Undersøkelse av synsfelt - 1.

Goldmann-perimetri er en avansert metode som gir en interaktiv, pålitelig og repeterbar undersøkelse av hele synsfeltet. Den som skal undersøkes ser inn i en halvkule og sier ifra når små lyspunkt dukker opp. Undersøkelsen kan forsøkes brukt på førskolebarn, men egner seg best når barnet har blitt litt større.

 

 

 

 

Undersøkelse av synsfelt - 2.

Humphrey er en annen synsfeltmåler.

Kilder

Sandvig, K. (2010). Synsfelt. Hentet 30. oktober 2011, fra Store norske leksikon.

Sandvig, K. (2011). Perimetri. Hentet 30. oktober 2011, fra Store norske leksikon.


										
					
Sist oppdatert 04.09.2012