Synsskarphet (visus)

Synsskarphet (visus) er evnen til å oppfatte små detaljer. Nedsatt visus betyr at en persons evne til å se detaljer på nært og langt hold er redusert.

Visus oppgis i brøk eller desimaltall og beskriver forholdet mellom den målte synsevnen og normalt syn. En visus på for eksempel 3/9 (0,33) betyr at den minste detaljen et normalt øye ser på 9 meter må den som har nedsatt syn inn på 3 meter for å se. Visus måles alltid med beste korreksjon i briller eller kontaktlinser.

Se tabell synsskarphet (visus) fra WHO.

Visus måles med tavler med

  • bokstaver
  • tall
  • billedsymboler
  • andre former for testsymboler

Lea-tavle for synstestVisustavlene har maksimal kontrast (høykontrast svart-hvitt). Helsestasjonene er gjennom de Nasjonale faglige retningslinjene fra Helsedirektoratet anbefalt å bruke visustavlen til øyelege Lea Hyvärinen fra Finland, kalt Lea-tavlen.

 

Å teste skarpsyn

Når en skal teste små barns visus kan det være lurt å begynne med Lea-puslespillet. Puslespillet har fire symboler (sirkel, kvadrat, hus, eple) i farger (rød, blå, gul, oransje) på den ene  siden og svart-hvitt på den andre. De samme symbolene (figurene/optotypene) nyttes på Lea tavlene.

Lea puslespill

Ved lek med puslespillet kan en finne ut om barnet

  • kan navnet på symbolene
  • kan begrepet lik som
  • ser forskjell på form
  • har god øye-hånd-koordinasjon
  • har rom- og retningsforståelse

Formoppfattelse, øye-hånd-koordinasjon og rom- og retningsforståelse er viktige funksjoner ved finmotoriske aktiviteter som blant annet tegning og skriving. Disse funksjonene kan også observeres ved å bruke Lea-postkasse.

Lea postkasse

 

Når barnet har begreper om testsymbolene eller forstår begrepet lik som slik at det kan peke på et brett med symbolene på, kan en teste barnet med vanlige Lea-tavler.

Testen startes ved at barnet ser på tavla med begge øynene samtidig. Deretter ser det på tavla med et øye om gangen ved å dekke til det andre. Øyet blir dekket til ved hjelp av en øyelapp, en sjørøverlapp, en testbrille eller lignende. Barnet benevner figurene etter instruks fra den som foretar testen. Det er viktig å teste visus både på nær og på avstand. Ved bare å teste på avstand, kan det være vanskelig å avdekke vansker med nærarbeid og langsynthet. En begynner alltid å teste på nært først (40 cm), deretter på avstand (3 meter).

Eksempel på brett med symboler                  Eksempel på nærtavle

4 Leasymboler i rekke.

Liten Lea tavle

 

Dersom det er vanskelig å teste barnet med disse tavlene, er det mulig å bruke enkeltsymboler av de samme figurene både på nært og avstand. Vær oppmerksom på at man får bedre visus ved testing med enkeltsymboler enn ved bruk av tavler der symbolene står etter hverandre i en rekke.

Kilder

Lea Hyvärinen – tester – synsutredning – utdanning. Den finske øyelegen Lea Hyvärinen har utviklet dette nettstedet der du finner ressurser og informasjon om syn og synsfunksjon, synsutredning og testmateriell.

Høvding, G. (Red.) (2004). Oftalmologi – Nordisk lærebok og atlas (14. utg. ed.). Bergen: Studia.

Sosial- og helsedirektoratet. (2006). Nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. Retningslinjene er under revisjon. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Hentet 30. januar 2018, fra Helsedirektoratet.


										
					
Sist oppdatert 30.01.2018