Synsundersøkelse – visuelle persepsjonsvansker

Visuelle persepsjonsvansker betyr at barnet kan ha vansker med å forstå og tolke synsinntrykk. Barnet kan ha problemer med ett eller flere delområder innen tolkingen, men har sjelden vansker med alle.

Ulike undersøkelser

Visuelle persepsjonsvansker hos barn kan blant annet undersøkes på følgende måter:

Formgjenkjenning

 • Kjenner de igjen geometriske figurer som trekant, firkant og sirkel?

Crowding (skille detaljer fra hverandre)

 • Finner de «sin» bokstav i en rekke med bokstaver?
 • Finner de detaljer i komplekse bilder?

Skille figur fra bakgrunn

 • Finner de en bestemt leke i en kasse med mange leker?
 • Finner de en bestemt legokloss på et bord med masse lego?
 • Finner de figurer i komplekse bilder?

Visuell assosiasjon (forstå at ting passer sammen)

 • Finner de bilder som hører sammen, for eksempel matpakke og brødskiver, kopp og melk?

Persepsjonstest lita jente

 

 

 

 

 

 

 

Oppfattelse og gjenkjenning av ansikter, bilder

 • Gjenkjenner de nærpersoner kun ved bruk av synet?
 • Gjenkjenner de kjente personer på fotografier?
 • Finner de like ansiktsuttrykk på bilder, fotografier og/eller tegninger?

Fullføre bilder – sette sammen deler til helheter og omvendt

 • Setter de sammen puslespill med ulik vanskegrad?

Orientering og rom/retning

 • Legger de innpasningspuslespill?
 • Forstår/kjenner de forskjell på høyre/venstre?
 • Imiterer de kroppsstillinger?
 • Finner de fram ute og inne?

Øye-hånd-koordinering

 • Putter de klosser med ulike former i en puttekasse?
 • Tegner de en strek i en labyrint?
 • Kopierer de enkle figurer (streker og former)?
 • Skriver de bokstaver?

Kilder

Borch, T. G. (2006). Barn med CVI/PVL – visuelle persepsjonsvansker. Hva ser vi etter, hva gjør vi og hvordan kan vi tilrettelegge? (PDF). Forelesning på Nordisk kongress for synspedagoger, Sandefjord.

Les mer

Andrew, T. A., Henriksen, A., & Groben, F. (2008). Focus MDVI: fokus på barn med synshemning og sammensatte vansker. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.

Borch, T. G. (2002). Å kunne se, men ikke gjenkjenne. En studie av et barn med cerebral synshemning og særlig vanske med å gjenkjenne personer. Hovedoppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo (UiO).

Diderichsen, J. (2002). Cerebrale synsforstyrrelser – cereberal/cortical visual impairment, CVI. CP-bladet, nr. 2, s. 7-9.

Diderichsen, J. (1999). Cerebrale synsforstyrrelser hos barn. Tidsskrift for Den norske legeforening 119(11), s. 1597-1599.

Dutton, G. (1997). Synsproblem hos barn med hjärnskada. Synsvärden, nr. 4, s. 5-6.

Steendam, A. (1989). Cortical Visual Impairment in Children. A handbook for parents and professionals. Child & Adolscent Service Department. Australia: Royal blind society of N.S.W.


										
					
Sist oppdatert 17.04.2015