Mistanke om nedsatt syn

Skarp og uskarp solDet er ikke alltid lett for omgivelsene å oppdage om barnet har en synsnedsettelse. Nedsatt syn kan være medfødt, men kan også oppstå og utvikle seg i alle aldersgrupper.

Det er viktig å oppdage nedsatt syn tidlig. Både barnets læring og barnets utvikling blir påvirket dersom synet er nedsatt.

Les om synsutvikling.

Symptomer – øynene

Det anbefales å kontakte fastlegen for å få henvisning til øyelege dersom barnet:

 • har urolige øyne/nystagmus, flakkende blikk
 • har dårlig pupillereaksjon ved endrede lysforhold
 • har manglende eller dårlig blikkontakt
 • ikke følger gjenstander med blikket
 • holder ting nært øynene
 • har unormal hodestilling
 • har atferd som kan tyde på smerter i hodet eller øynene
 • skjeler, alltid eller i perioder
 • blir lett blendet, er lysømfintlig
 • myser og gnir øynene ofte
 • ser dårlig i tussmørke, blir påfallende passiv når lyset er dårlig
 • ikke gjenkjenner personer med blikket

Vær oppmerksom på andre symptomer

Symptomer hos barnet som ikke er direkte relatert til øynene eller synsfunksjonen, kan skyldes nedsatt syn. Vær spesielt oppmerksom hvis barnet for eksempel:

 • mangler interesse for egne hender
 • fremdeles undersøker lekene med munnen etter 10 – 12 måneders alder
 • tar lite initiativ til å gripe etter leker, og har et upresist og nølende grep
 • imiterer lite og har lite mimikk i ansiktet
 • blir fort trøtt ved aktivt bruk av synet
 • velger bort bordaktiviteter som krever bruk av øyne og hender samtidig
 • har liten interesse for TV-titting og aktiviteter som foregår på avstand
 • gjetter mye
 • ikke klarer å holde balansen på ett ben, har vansker med å hinke og hoppe, ta imot ball og å kaste retningsbestemt
 • beveger seg usikkert i ukjente omgivelser – snubler ofte – ønsker å holde i en hånd
 • ikke mestrer grovmotoriske aktiviteter som forventet ut fra alder
 • ikke kan orientere seg og ta seg frem

Sjekkliste for å oppdage synsvansker – på Statped.no.

Les om å oppdage synsvansker – på Statped.no.

Les om utredning av antatte eller påviste synsvansker – på Statped.no.

Kilder

Andrew, T. A., Henriksen, A., & Groben, F. (2008). Focus MDVI: fokus på barn med synshemning og sammensatte vansker (PDF). Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 29. januar 2020, fra Statped.no.

Sosial- og helsedirektoratet. (2006). Hørsel, syn og språk. Nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. Retningslinjene er under revisjon. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Hentet 29. januar 2020, fra Helsedirektoratet.

Statped. (ukjent dato). Synsvansker. Kan barnet ha synsvansker? (PDF).  Brosjyre. Hentet 29. januar 2020, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 29.01.2020