Syn og synsfunksjon

To barn bader i baljer

Synet gir oss rask og presis informasjon om omgivelsene, det nære og det som er langt unna, både med hensyn til form, farge, kontrast, bevegelse, utstrekning med mer.

Det å se er evnen til å motta og registrere lys og bearbeide lysinntrykk. Man vet mye om hvordan hjernen tolker synsinntrykkene, og det forskes stadig for å oppdage flere nyvinninger vedrørende hjernens funksjon.

Synsprosessene i selve øyet er velkjent.

For at vi skal kunne se, må lyset brytes i øyets brytende medier (hornhinne, kammervann, linse og glasslegeme) før det treffer sansecellene i netthinnen. Her blir lyset omgjort til elektriske impulser. Disse impulsene blir sendt videre via synsbanene til synssenteret og andre områder i hjernen hvor de blir bearbeidet og tolket.

Du kan lese mer om dette på sidene om øyet og synsbanene.

Animasjon og simulator

Se animasjon – syn.

Se synssimulator som viser hvordan nedsatt syn kan arte seg.

Læringsressurs

Se en læringsressurs fra Statped om Syn og synsfunksjon i pedagogisk sammenheng.


										
					
Sist oppdatert 31.10.2019