Synssimulator

Sansetap.no har utviklet egen mediespiller som viser animasjoner og simulatorer som krever Adobe Flash Player. Fra og med 13.12.20 avslutter Adobe støtten for Flash Player. Det er satt i gang et arbeid i Statped for å gjøre oppdaterte animasjoner og simulatorer tilgjengelig via statped.no.

Du er nå ute av flash objekt.

Synssimulatoren illustrerer hvordan fem ulike synsfunksjonsnedsettelser kan arte seg ved aktiviteter på ulike avstander.

Det er imidlertid viktig å merke seg at synsinntrykk kan oppleves svært forskjellig, selv for to barn som har den samme synsdiagnosen.

Det vi presenterer i disse simulatorene gir derfor bare en antydning om hvordan det kan arte seg. Mange ulike forhold spiller inn, så som diagnose, grad av nedsettelse, når nedsettelsen inntraff, barnets alder, synserfaring, funksjon, tilleggsvansker, dagsform, situasjon/aktivitet, fysiske miljø (blant annet lyd- og lysforhold) osv.

Les mer om syn og synsfunksjon.

Les mer om tiltak ved nedsatt synsfunksjon.


										
					
Sist oppdatert 16.03.2020