Synssimulator

Sansetap har utviklet egen mediespiller som viser animasjonene og simulatorene. For å benytte denne funksjonaliteten må du ha Flash installert. Dessverre er det ikke lenger støtte for Flash på iPad og iPhone. Her kan du aktivere eller laste ned og lese mer om Flash for PC. Ved spørsmål om du ønsker å kjøre Flash må du velge tillat for at animasjonene og simulatorene skal starte.

Adobe avslutter støtten for Flash i slutten av 2020. Det er satt i gang et arbeid i Statped for å endre animasjonene og simulatorene slik at de igjen kan spilles av på iPad og iPhone.

Du er nå ute av flash objekt.

Synssimulatoren illustrerer hvordan fem ulike synsfunksjonsnedsettelser kan arte seg ved aktiviteter på ulike avstander.

Det er imidlertid viktig å merke seg at synsinntrykk kan oppleves svært forskjellig, selv for to barn som har den samme synsdiagnosen.

Det vi presenterer i disse simulatorene gir derfor bare en antydning om hvordan det kan arte seg. Mange ulike forhold spiller inn, så som diagnose, grad av nedsettelse, når nedsettelsen inntraff, barnets alder, synserfaring, funksjon, tilleggsvansker, dagsform, situasjon/aktivitet, fysiske miljø (blant annet lyd- og lysforhold) osv.

Les mer om syn og synsfunksjon.

Les mer om tiltak ved nedsatt synsfunksjon.


										
					
Sist oppdatert 16.03.2020