Amelia på synslabben

For å spille av videoen, må du trykke på avspillingsknappen (play) under.

På PC-er og Android har du i tillegg mulighet til å velge synstolking, tegnspråktolking eller teksting. For å benytte denne funksjonaliteten må du ha Flash installert. Dessverre er det ikke lenger støtte for Flash på iPad og iPhone. Her kan du aktivere eller laste ned og lese mer om Flash for PC. Ved spørsmål om du ønsker å kjøre Flash må du velge tillat dersom du ønsker synstolking, tegnspråktolking eller teksting av portrettene.

Adobe avslutter støtten for Flash i slutten av 2020. Det er satt i gang et arbeid i Statped for å endre mediespillerne som brukes til å vise portrettene, slik at det igjen blir mulig å benytte alle funksjonene, også på iPad og iPhone.

Du er nå ute av flash objekt.

Synstolket tekstversjon

Synstolk: Amelia sitter på morens fang mens det blir satt elektroder på hodebunnen hennes. Øyelegen står foran et stort elektronisk apparat med blant annet skjerm og et kamera. Det vises et bilde på skjermen. Øyelegen beveger hånden for å få Amelias oppmerksomhet mot denne skjermen. 

I et annet rom står det en dataskjerm som viser ulike grafiske kurver, samt videobilde av Amelia.

Stemme: (Stemmer.) Sitter elektroden all right eller? Nå kom den akkurat på ti.

Synstolk: Øyelegen forteller mens vi følger undersøkelsen.

Øyelegen: Det vi gjør her er at vi gjør forskjellige elektrofysiologiske målinger på vårt laboratorium her på Huseby. Og den metoden vi skal bruke nå er ”Sweep VEP”.

Synstolk: Amelia får elektoder på pannen og hodebunnen. Det er flere ledninger som er forbundet med teknisk apparatur. Hun sitter på morens fang og smiler og  peker mot de ulike bildene som vises på skjermen.

Øyelegen: Og det er visuelle potensialer som vi avleder fra tre elektroder på skallen, en over synssbarken, som da sender sine impulser til en omformer, og vi kan lese det av på en dataskjerm og kvantifisere. Altså måle objektivt hvor mye brukeren ser. Altså hvilket detaljnivå brukeren ser.

Synstolk: Amelia følger et rutemønster som endrer seg slik at rutene blir mindre. På skjermen i det andre rommet følger de en sikksakk kurve som beveger seg hurtig opp og ned, samtidig som videobildet av Amelia vises.

Øyelegen: Ut fra kurven i dag kunne vi lese det jeg forventet. Nemlig det at det var høyt støynivå slik at kurvene egentlig ikke gir oss et bedre mål på synskapasiteten til brukeren enn jeg fant ved min kliniske undersøkelse i det andre rommet. Og heller ikke optometristen i sin undersøkelse.


										
					
Sist oppdatert 02.04.2014