Shahzab – skoleforberedelser

For å spille av videoen, må du trykke på avspillingsknappen (play) under.

Fra og med 13.12.20 avslutter Adobe støtten for Flash Player. Funksjonalitet for synstolking, tegnspråktolking eller teksting vil derfor ikke lenger være tilgjengelig.

Klikk her for å aktivere Flash frem støtten blir avsluttet.

Du er nå ute av flash objekt.

Synstolket tekstversjon

Synstolk: Shahzab, en gutt i femårsalderen, hopper ivrig på trampoline utenfor en boligblokk.

(utelyder fra fjern trafikk og hopping på trampolinen)

Shahzab: Nei. Jeg blir aldri sliten jeg.

Synstolk: Mor og far til Shahzab sitter sammen i sofaen og forteller.

Far til Shahzab forteller: Jeg tror bare jeg forstår det som at det er litt vanskelig, både for oss og for ham.

Mor til Shahzab: Mhm.

Far til Shahzab: At han kommer til å bli ensom i skolen, og…

Mor til Shahzab: Ny plass, ny elev og ny sånn voksen, og alt, alt…

Synstolk: Det er stormøte på skolen. Ni personer sitter rundt et møtebord. Mor til Shahzab har ordet.

Mor til Shahzab: Jeg er veldig fornøyd når han skal begynne på skolen. Men jeg er litt redd også, fordi…

Møtedeltaker: Forstår det. Helt naturlig…

Mor til Shahzab: Fordi han får en helt ny plass, nye elever som skal være med han i klasserommet…

Synstolk: Inspektør Mats Herholdt-Bjørnrå forteller, mens rådgiver fra Huseby veileder Shahzab i nye mobilitetsruter.

Undervisningsinspektør skole forteller: For å sikre opplegget best mulig for Shahzab, så har vi vært en del av et overføringsteam fra barnehagen til skole, der representanter fra barnehagen og spesialpedagogene som jobber med barn i barnehagen har vært med. Foresatte har vært med, og representanter fra skole og SFO har deltatt, samtidig som det har vært en veileder fra Huseby kompetansesenter med i den gruppen.

Rådgiver: Så kan du gå til døra. Til SFO.

Synstolk: SFO-leder Knut Helge Dahl forteller.

Leder SFO forteller: Da vi fikk vite at Shahzab skulle begynne her på denne skolen, så ble SFO kontaktet med en gang, slik at vi var med på planlegging, se på muligheter, hva slags behov Shahzab har – hva vi trenger å tilrettelegge for at han skal få det best mulig når han begynner her på SFO. Vi har prøvd å være tidlig ute med å finne klasserom til ham, slik at det skal være best mulig i forhold til SFO – at det blir den enkleste veien.

Synstolk: Shahzab og støttepedagog Kari Mette Østrem undersøker og gjør seg kjent på skolen.

Shahzab: Ma, ma, ma, ma.

Kari Mette: Ja. Oi, hører du det blir en annen lyd?

Shahzab: Ja.

Kari Mette: Jaaa!

Shahzab: Ma, ma, ma, ma.

Kari Mette: Akkurat som et ekko? Hører du det?

Shahzab: Hvorfor?

Kari Mette: Jo, fordi nå er det et tak her, så det blir akkurat som en tunnel. Sånn som det er i barnehagen, vet du, sant?

Shahzab: Ja.

Kari Mette: Ja. Hvordan blir lyden nå da?

Shahzab: Den kommer ned. Hva er det?

Kari Mette: Det er døra som går inn til mange klasserom.

Kari Mette forteller: Utenom alle disse møtene har Shahzab og jeg vært på mange sykkelturer til skolen, og opplevd at vi er blitt ønsket veldig velkommen på SFO, og alle ungene som har møtt oss. Det har vært utrolig kjekt. Med en slik start så tror jeg at dette her kommer til å bli veldig, veldig bra for ham.

Synstolk: Foreldrene sitter igjen sammen i sofaen. Far avslutter.

Far til Shahzab forteller: Etter den planleggingen de fortalte oss, følte vi oss litt mer trygge og tenkte at dette kommer til å gå veldig bra. Begge døtrene mine går jo på samme skole så, jeg føler meg litt trygg, hvert fall her. Jeg gleder meg til han skal begynne på skolen. Det er en stor glede.


										
					
Sist oppdatert 31.10.2012