Farger og kontraster

Bevisst bruk av farger og kontraster på omgivelsene vil hjelpe barn med nedsatt syn til å se bedre. Det kan ha stor synsmessig betydning, og kan lette barnets orientering. Når det skal velges farger for å skape gode kontraster i miljøet, er det viktig å tenke på metnings- og lyshetsgraden i fargene. Kontrast er ikke synonymt med fargeforskjeller. Lyse farger på mørk bunn og mørke farger på lys bunn gir god kontrast.

Noen eksempler

For å lette orienteringen, kan markering av lekeapparater i en kontrastfarge gjøre det enklere og tryggere for barnet å finne frem. Dette hjelper også barnet til å ta i bruk hele lekeplassen på egenhånd.

Permanente markeringer

Trapp med rødmerkede kanter

  • marker øverste og nederste trappetrinn slik at en ser hvor trappen begynner og slutter både når en går oppover og nedover
  • bruk kontrastfarge på dører og dørkarmer
  • interiør bør skille seg ut fra vegg og gulvflate
  • marker frittstående stolper både inne og ute
  • marker glass i glassdører

 

Tilrettelegging av lekesituasjonerGutt sprayer snøen rød

  • marker snøen i akebakken med kontrastfarge (maling på sprayflaske), slik at det er lettere å finne trygg vei opp igjen
  • bruk ensfarget underlag til leker

 

Tilrettelegging i spisesituasjonerMørk kopp og tallerken på lyst underlag

  • bruk for eksempel spisematte i en kontrastfarge til tallerken og kopp

Kilder

Norges Blindeforbund (2010). En skole for alle – også for svaksynte og blinde. Oslo: Norges Blindeforbund. Hentet 23. juni 2017, fra Norges Blindeforbund.

Norges Blindeforbund (2009). Kontraster – farger – belysning: et forsøk på å kategorisere hjelpetiltak med hensyn på universell utforming og svaksynte. Oslo: Norges Blindeforbund. Hentet 23. juni 2017, fra Norges Blindeforbund.

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., & Ôberg, L. (2008). Synguiden förskola – en vägledning för dig som möter barn med synskada i förskolan. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet. Hentet 23. juni 2017, fra Specialpedagogiska skolmydigheten.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 23.06.2017