Lydmiljø

For barn med synshemning er lyd en viktig informasjonskilde.

Ved hjelp av hørselen kan barnet:

  • identifisere ulike lyder, personer og aktiviteter/hendelser
  • lokalisere lyd: er lyden langt borte eller nærme, ute eller inne?
  • diskriminere lyder og gjenkjenne en spesiell lyd blant mange
  • oppfatte ulike sinnsstemninger

Det er derfor viktig å skape gode lytteforhold og et godt lydmiljø med god akustikk.

Tennisballer på stolbenLyd kan også oppleves som støy og gjøre det vanskelig å skille vesentlig informasjon fra uvesentlig. Å utnytte synsresten sin ved synskrevende aktiviteter når det er mye støy i omgivelsene, kan være ekstra slitsomt.

  • Vær bevisst på bruk av for eksempel TV, radio eller musikk, og ikke la det bli bakgrunnsstøy som ingen egentlig hører på.
  • Vær bevisst på lydmiljøet i barnehagen.
  • Noen ganger kan det være nødvendig å lyddempe rom.

Lyd og akustikk brukes også til orientering. For at barnet skal kunne orientere seg etter lyd, må det være minst mulig bakgrunnstøy.

Les mer om hva lyd er.

Kilder

Norges Blindeforbund (2010). En skole for alle – også for svaksynte og blinde. Oslo: Norges Blindeforbund.

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., & Ôberg, L. (2008). Synguiden förskola – en vägledning för dig som möter barn med synskada i förskolan. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet. Hentet 6. oktober 2018, fra Specialpedagogiska skolmydigheten.se.

Les mer

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen - innhold og oppgaver. Hentet 6. oktober 2018, fra Utdanningsdirektoratet.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 06.10.2018