Hjelpemidler for barn som er blinde

Taktilt spillFor barn i førskolealder som er blinde, kan det være aktuelt med hjelpemidler innen:

  • lek og stimulering
  • aktiviteter i dagliglivet (ADL)
  • mobilitet og fritid

På disse sidene om hjelpemidler for barn som er blinde kan du lese mer om dette.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 25.04.2018