ADL-hjelpemidler

For barn som er blinde under skolealder er det ikke bruk for så mange hjelpemidler for å fungere i dagliglivet. Men det er viktig at barna får delta i dagligdagse gjøremål, og lære seg orden og system så langt det er naturlig.

Dagtavel med taktile symbolerEksempler på aktuelle hjelpemidler

  • taktil dagsplan som er individuelt tilpasset (timeplan laget med symboler som kan gjenkjennes med fingrene)
  • sklikke, sklisikre underlag, legges for eksempel under tallerken, kopp og bestikk for å skape et avgrenset område på bordet og unngå at ting sklir
  • kurver, esker eller bokser til å ha utstyr og redskaper i, som for eksempel saks, limstift, pensel og maling, når barnet skal holde på med formingsaktiviteter og liknende
  • sorteringsbrett til sortering og klassifisering
  • målband og tommestokk med taktil merking
  • dymotape med punktskrift til merking, som for eksempel pregetang for punktskrift (kan brukes av personer som ikke kan punktskrift). Andre løsninger for å skrive punktskrift på dymo-tape finnes også
  • armbåndsur med taktile tall (urskive med punktmerking og vanlige visere)

Les mer

Adaptor – hjelpemiddelkatalogen. Hjelpemiddelkatalogen inneholder en mengde produkter som kan være nyttige for blant annet mennesker med synshemning.

NAV – hjelpemiddeldatabase. Informasjon om hjelpemidler som kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve så selvstendig som mulig. Også hjelpemidler for de som assisterer. Utvalget omfatter både hjelpemidler som dekkes av NAV og hjelpemidler som ikke dekkes av NAV.


										
					
Sist oppdatert 26.08.2018