Hjelpemidler for barn som er svaksynte

Jente med mørke solbriller

For barn i førskolealder som er svaksynte, kan det være aktuelt med hjelpemidler innen disse områdene:

  • belysning
  • ergonomi
  • svaksyntoptikk
  • lek og stimulering
  • aktiviteter i dagliglivet (ADL)
  • mobilitet
  • informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
  • fritid og fysisk aktivitet

På sidene om hjelpemidler for barn som er svaksynte kan du lese mer om dette.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 25.04.2018