ADL-hjelpemidler

Mørk kopp og talerken på lyst underlagI førskolealder er det få spesielle ADL-hjelpemidler som brukes for barn som er svaksynte. Det viktigste er at barna får øve seg på dagligdagse gjøremål og lære orden og system så langt det er naturlig.

Aktivitetene bør legges til rette med godt lys, gode farger og kontraster.

 

Les mer om småbarn og aktiviteter i dagliglivet (ADL).

Eksempler på aktuelle hjelpemidler

Litermål med store, tydelige markeringer

  • sklikke (antiskli brikke) eller annen bordbrikke som kan legges under tallerken og kopp for å skape kontrast og holde ting i ro
  • litermål for svaksynte
  • veggklokke for svaksynte
  • armbåndsur for svaksynte
  • kalender for svaksynte
  • luper

Les mer

Adaptor – hjelpemiddelkatalogen. Hjelpemiddelkatalogen inneholder en mengde produkter som kan være nyttige for blant annet mennesker med synshemning.

NAV Hjelpemiddeldatabasen. Databasen inneholder informasjon om hjelpemidler som kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve så selvstendig som mulig. Den inneholder også hjelpemidler som kan gjøre det lettere for de som assisterer. Utvalget omfatter alle typer hjelp.


										
					
Sist oppdatert 23.06.2017