Belysning

Jente bruker lesebrett med god belysningBruk av lys fremhever kontraster og gjør omgivelsene mer synlige.

Noen barn har behov for ekstra belysning for å se bedre, mens andre har behov for å kunne dempe lyset. Allmennbelysning og punktbelysning er aktuelle belysningskilder. Indirekte belysning (gjerne uplight-lamper) kan være gunstig slik at barnet ikke blir blendet. En lykt kan være et godt hjelpemiddel for de som har nedsatt mørkesyn.

Siden barn som er svaksynte kan ha spesielle behov for belysning som en direkte følge av synshemningen, kan det gis stønad fra folketrygden til tilrettelagt allmennbelysning og punktbelysning utover det som anses å være normalbelysning i et hjem. Behovet og nytteeffekten av slikt utstyr må være dokumentert av fagfolk.

Du kan tilmelde belysningsbehov til NAV Hjelpemiddelsentral via kommunehelsetjenesten, synspedagog eller andre fagpersoner. NAV Hjelpemiddelsentral kan, alene eller i samarbeid med andre, foreta en utredning og utprøving av det enkelte barns behov for lys og lysskjerming. Deretter fyller en fagperson ut et søknadsskjema med anbefaling og funksjonskartlegging.

Kilder

Folketrygdloven. (1997). Lov omfolketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Last ned loven. Hentet 28. april 2011, fra Lovdata.

Rikstrygdeverket, Arbeids- og rehabiliteringsdivisjonen. (2006). Vedlegg 7 til folketrygdlovens § 10-7 a, c, d samt annet og tredje ledd. Regler for særskilte hjelpemiddelgrupper. Last ned artikkel. Hentet 7. juni 2011, fra NAV.


										
					
Sist oppdatert 26.08.2012