Ergonomisk tilrettelegging

Barn med dårlig skarpsyn bøyer seg ofte nært inntil det de skal se på. De som har nystagmus eller vanskelig øyemotorikk, kompenserer ofte ubevisst ved å legge hodet på skakke.

Slike statiske skjevstillinger kan føre til at barnet kan få problemer med muskulatur i nakke og rygg, samt hodepine. For å forebygge dette er det blant annet viktig å legge til rette for god ergonomi ved nærarbeid som tegning, maling og lesing.

Eksempler på hjelpemidler for bedre ergonomiJente bruker lesebrett

  • skråbrett/lesebrett
  • skråpult
  • staffeli
  • god stol i riktig størrelse, slik at barnet sitter med rette vinkler i ankler, knær og hofter

 

 

Det kan ytes stønad fra folketrygden til anskaffelse av ergonomisk utstyr for synshemmede.

Kilder

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19. Hentet 31. juli 2012, fra Lovdata.no.

Rikstrygdeverket, Arbeids- og rehabiliteringsdivisjonen. (2006). Vedlegg 7 til folketrygdlovens § 10-7 a, c, d samt annet og tredje ledd. Regler for særskilte hjelpemiddelgrupper. Hentet 31. juli 2012, fra NAV.no.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 31.07.2012