Fritid og fysisk aktivitet

Gutt med hjelm sitter på påhengsykkelFritid for førskolebarn består av lek og turer sammen med familien og andre barn og voksne, der samvær og opplevelser er viktig.

Les mer om lek og bevegelse.

Småbarn som er svaksynte kan ha glede av noen enkle hjelpemidler som gjør det lettere å delta i lek og fysiske aktiviteter.

Eksempler på fritidshjelpemidler

 • filterbriller og caps for de som er ømfintlige for sollys
 • svømmebriller med filterglass og styrke for å unngå reflekser og blending av vannet
 • kikkert
 • tandemsykkel eller påhengsykkel
 • vester på voksne (og eventuelt lekekamerater) med klare farge, slik at barnet lettere kan finne dem igjen blant mange ute på lekeplassen
 • vest med påskrift «synshemmet» eller liknenede, som viser at barnet ser dårlig, for eksempel i skiløypa
 • hoppetau med god kontrast til bakgrunnen
 • ball med god kontrastfarge og/eller lyd
 • løpering eller tau til å holde i sammen med en voksen eller et barn, for eksempel inne i gymsal eller ute på tur
 • digitalkamera for å lage fotoalbum til PC (kan forstørre etter behov)
 • DAISY-spiller til å høre på lydbøker

Les mer

NAV – Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering. Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering, for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. For å få slike hjelpemidler må barnets funksjonsevne være varig (utover to år) og vesentlig nedsatt.


										
					
Sist oppdatert 23.10.2014