Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Et IKT-hjelpemiddel for små barn som er svaksynte kan for eksempel være et nettbrett eller en datamaskin (PC) med eller uten forstørringsprogram.

Les mer om bruk av IKT.

Eksempler

  • nettbrett
  • PC med eller uten forstørringsprogram
  • PC med eller uten lydprogram
  • PC med stor skjerm – helst på terminalarm
  • PC med vanlig tastatur, eventuelt med store bokstaver og gode kontraster
  • forenklet tastatur, for eksempel Flexiboard (trykkfølsom styreplate) som kan tilpasses den enkelte brukers behov og gjøre det lettere å betjene datamaskinen

Kilder

Grini, K. (2009). På vei mot punktskrift. Bruk av Flexiboard i punktskriftopplæringen for et blindt barn med sammensatte vansker. Masteroppgave, Universitetet i Oslo, Oslo.

IT for synshemmede barn. Sluttrapport fra prosjekt. Et prosjekt i regi av Helse og Rehabilitering. Prosjektledelse: MediaLT. Oslo 2003.

Pukstad, T., Johansen, M. S., & Haugen J. G. (versjon 2014). iPad og svaksynt – hvordan bruke iPad i skolen (2014). Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Statped.no – På Statped.no finner du oppdatert informasjon om bruk av nettbrett for barn og unge med spesielle behov. Søk på «nettbrett» i søkefeltet.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019