Lek og stimulering

Les om lek og lekeutvikling på sidene om deltakelse.

Eksempler på stimuleringsmateriell

Sort-hvit hånddukke i tøy

 • teppe med taktil overflate og gode kontraster
 • tusenbein
 • taktil kube
 • ansikt- og hånddukke i sort-hvitt mønster

Eksempler på leker

Barnehender leker med kulekarusell.

 • speilkarusell
 • kulekarusell – gode fargekontraster og lyd
 • baller med fargekontraster og lyd
 • innpasningspuslespill og eventuelt andre puslespill markert med tusj rundt kanten
 • “det lille rom” – en del småbarn og barn med forsinket utvikling, kan ha glede av “det lille rommet” utviklet av Lilli Nielsen (dansk pedagog)

Eksempler på spill

Ludo med klare farger og taktile spillebrikker.

 • kuler på boks – hjemmelaget leke: boks med plastlokk der man skjærer et kryss og trykker fargerike klinkekuler nedi
 • terninger – gode kontraster, eventuelt taktil merking
 • kortstokk – store tall og bilder
 • «Fire på rad»
 • Eltho taktil – et fleksibelt aktivitetsspill for samvær og mestring
 • ludo – gode fargekontraster, eventuelt taktil merking

Kilder

Adaptor – hjelpemidler til hobby og lek. Hjelpemidler til hobby og lek for mennesker med synshemning.

Huseby kompetansesenter. (2013). Eltho taktil – et fleksibelt aktivitetsspill for samvær og mestring. Metodeheftet kan lastes ned gratis. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Kettler, B. W., Jessen, E. M., & Kolstad, M. (2006). Vi lager hus. Et praktisk opplegg for gruppe hvor en elev er blind. DVD følger med. Statped skriftserie nr. 46. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.

NAV – Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering. Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering, for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. For å få slike hjelpemidler må barnets funksjonsevne være varig (utover to år) og vesentlig nedsatt.

Nielsen, L. (1991). Rummet og Jeg’et: om at lære sig tidlig rumforståelsse ved hjelp af “det lille rum”. København: Sikon.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped tilbyr tjenester til kommuner og fylkeskommuner og støtter opp under arbeidet med å realisere opplæringslovens bestemmelser om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

Sørensen, I., Roten, M. H., & Wist, R. (2008). Pedagogisk stimuleringsmateriell for synshemmede. Powerpoint presentasjon. Google dokumenter.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 23.10.2014