Mobilitetshjelpemidler

Jente ser i monokulær kikkertNoen barn som er svaksynte har behov for mobilitetshjelpemidler, andre ikke.

Barn som er sterkt svaksynte vil kanskje ha behov for hjelpemidler allerede når de skal begynne å bevege og orientere seg i hjemmemiljøet, mens barn med mer moderat svaksynthet kan klare seg bra uten.

Les mer om bruk av mobilitetshjelpemidler for barn som er svaksynte.

Eksempler

  • skyggelue og solbrille/filterbrille
  • forflytningshjelpemiddel: gåvogn
  • markeringsstokk eller hvit stokk/mobilitetstokk
  • monokulære og binokulære kikkerter
  • forstørring ved hjelp av digitalkamera og/eller smarttelefon-løsninger
  • lykt for bruk i skumring eller på mørke plasser
  • refleksvest

Les mer

Adaptor – hjelpemiddelkatalogen. Hjelpemiddelkatalogen inneholder en mengde produkter som kan være nyttige for blant annet mennesker med synshemning.

NAV hjelpemiddeldatabasen. Informasjon om hjelpemidler som kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve så selvstendig som mulig. Også hjelpemidler for de som assisterer. Utvalget omfatter både hjelpemidler som dekkes av NAV og hjelpemidler som ikke dekkes av NAV.


										
					
Sist oppdatert 20.08.2020