Praktiske råd

Her er noen konkrete og praktiske tips til deg som er sammen med et barn som er sterkt svaksynt eller blind. Mye av det du finner her er en oppsummering av informasjon som finnes andre steder i nettportalen.

Trygghet

Hånd å holde i

 • Ta selv ansvar og initiativ til å hilse og si hvem du er.
 • Snakk direkte til barnet, ikke til en eventuell ledsager.
 • Si gjerne barnets navn først når du snakker til det.
 • Nevn andre barn og voksne ved navn når du snakker til dem.
 • Du behøver ikke heve stemmen.
 • Fortell gjerne hva som finnes i omgivelsene hvis det er av betydning for barnet.
 • Fortell gjerne hva som skjer i nærheten, hvorfor noen ler eller gråter.
 • Ikke forlat barnet alene midt på gulvet eller på et ukjent sted.
 • Fortell når du kommer og går, så slipper barnet å lure på om du er der.
 • Tilby barnet å holde i to fingre eller håndleddet når dere går sammen.

Forberedelse

Gutt kjenner på taktil dagtavla.

 • Hjelp barnet til å få oversikt over aktivitetene i løpet av dagen.
 • Dere kan sammen lage en dagtavle med bilder, gjenstander eller punktskrift, som barnet ønsker som symboler for aktivitetene. Heng dem opp i rekkefølge – som en timeplan.
 • Bruk språket mye, det er bedre å informere og forklare enn å spørre hva hun eller han ser eller kjenner – gi heller svar enn å stille spørsmål hele tiden.
 • La barnet få god tid til å:
  • se nært på bilder, gjenstander og ting
  • kjenne på og undersøke med hendene sine
  • se og kjenne på en ting av gangen

Aktivitet og deltakelse

Gutt og voksen borer hull sammen i pappkartong.

 • Gi barnet muligheter til selv å være aktiv og ordne opp i ting.
 • Spør barnet hva det trenger hjelp til.
 • Det er enklere å vise klipping, knytting av skolisser, brette papir osv. hvis du står bak barnet.
 • Forklar størrelser på gjenstander med utgangspunkt i barnets kropp, for eksempel: det er like langt som armen din, like høyt som opp til kneet ditt.
 • Fortell barnet hva som blir servert eller hva som står på bordet ved måltider.
 • La barnet bli kjent med de ulike redskapene og tingene vi bruker i dagliglivet. Bruk for eksempel ekte kjøkkenredskaper i lek.

Liten prinsesse danser

Bruk av synet

 • Ikke still for store synskrav, det kan føre til ukonsentrasjon.
 • Ikke la barnet føle at identitet og selvfølelse er bygget på synsprestasjon.
 • La barnet få pauser fra synskrevende arbeid.

Lydmiljø

Synshemmede anvender hørselen mer intensivt enn andre.

 • Bakgrunnsstøy kan gjøre det vanskelig for barnet å høre.
 • Ha et bevisst forhold til bruk av for eksempel musikk, radio og TV-lyd.
 • Småprat og uro fra andre kan føre til at barnet misforstår eller ikke oppfatter det som blir sagt.

Orden og oversikt

 • System, rutiner og ryddige omgivelser gjør det mye lettere å få oversikt.
  • Merk skuffer, kasser og hyller slik at alle legger ting tilbake på rett plass.
  • Lær alle å rydde ting på plass slik at det er lett å finne det igjen.
  • Merk og sorter tøy sammen med barnet, slik at det er lett å finne igjen det rette plagget.
 • Ha faste plasser ved bordet, det er oversiktlig å sitte ved en ende.
 • Knaggen til barnet bør være ytterst på rekken i gangen eller garderoben.
 • Fortell når du har flyttet på noe eller flytt på ting sammen med barnet. Fjern ting som ligger i veien.
 • Ha et fast underlag når lek, praktiske oppgaver og aktiviteter skal gjennomføres, for eksempel en brikke eller et brett med kanter. For den som ser litt er det best med ensfarget underlag i kontrastfarge til det man leker med.
 • Bruk bokser, kurver eller skåler ved bordaktiviteter til å ha for eksempel fargeblyanter, tusjer, limstift og saks i, slik at ting ikke forsvinner.
 • Dører skal være helt åpne eller helt lukket.
 • Gå faste turer, gjerne til en fast turplass. Det å bli kjent i et lite område om gangen gir trygghet.
 • Benevn retning og gjøremål med riktige ord, det kan være vanskelig å forstå retningsord som ”der borte”.

Kilder

Kettler, B. W., Jessen, E. M., & Kolstad, M. (2006). Vi lager hus. Et praktisk opplegg for gruppe hvor en elev er blind. DVD følger med. Statped skriftserie nr. 46. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 27. januar 2018, fra Statped.no.

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., & Ôberg, L. (2008). Synguiden förskola – en vägledning för dig som möter barn med synskada i förskolan. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet. Hentet 27. januar 2018, fra Specialpedagogiska skolmydigheten.

Les mer

Aasen, G. (2005). Bruk av taktil/haptiske symboler og planer som hjelpemiddel for blinde barn med autismerelaterte vansker. Hovedoppgave ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Grini, K., & Aasen, G. (2013). Taktile symboler og planer. Oslo: Statped sørøst, fagavdeling syn. Hentet 27. januar 2018, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019