Tiltak ved nedsatt synsfunksjon

Jente med filterbriller studerer liten gjenstand På disse sidene om tiltak ved nedsatt synsfunksjon finner du eksempler på tiltak som gjør det lettere for barn å utnytte sin synsrest på ulike avstander og ved ulike aktiviteter:

  • aktiviteter ute, for eksempel på lekeplassen (lang avstand)
  • fellesaktiviteter, som for eksempel samlingsstund (mellomavstand)
  • lek på nært hold, som for eksempel puslespill (kort avstand)

Tiltakene/tilretteleggingen tar utgangspunkt i barnets synsfunksjon.

Husk at det alltid må tas individuelle hensyn. Kontakt en person med synsfaglig kompetanse før tiltak settes i gang.

Du vil finne de samme tiltakene beskrevet i synssimulatoren. Der vil du også kunne se eksempler på hvordan det kan oppleves å ha de ulike synsnedsettelsene.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 03.02.2016