Aktiviteter ute

Jente ser i binokulær kikkertPå disse nettsidene får du eksempler på tiltak som kan gjøre det lettere for barn med ulike synsnedsettelser å utnytte sin synsrest på lang avstand, for eksempel i aktiviteter ute.

Det må alltid tas individuelle hensyn. Kontakt en person med synsfaglig kompetanse før tiltak settes i gang.

Tiltakene er de samme som står beskrevet i synssimulatoren. Synssimulatoren viser i tillegg hvordan det kan oppleves å ha ulike synsnedsettelser.


										
					
Sist oppdatert 16.03.2020