Felles aktiviteter

Samlingsstund i barnehagenPå disse nettsidene får du eksempler på tiltak som kan gjøre det lettere for barn med ulike synsnedsettelser å utnytte sin synsrest på mellomavstand, for eksempel i samlingsstund.

Det må alltid tas individuelle hensyn. Kontakt en person med synsfaglig kompetanse før tiltak settes i gang.

Tiltakene er de samme som står beskrevet i synssimulatoren. Synssimulatoren viser i tillegg hvordan det kan oppleves å ha ulike synsnedsettelser.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 26.08.2012