Tiltak ved halvsidig synsfeltutfall

Tiltakene er avhengig av om det halvsidige synsfeltutfallet rammer skarpsynet, er absolutt eller ikke og hvor utfallet befinner seg (høyresidig eller venstresidig).

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • ved god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • ved tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • ved å unngå blending fra vindu, lamper, blanke flater osv.

Klare farger og gode kontraster

 • forsterk detaljer på illustrasjoner og tegninger med tusj
 • bruk en kontrastfarge som bakgrunn (for eksempel et ark eller en papplate)

Forstørring kan hjelpe

 • for eksempel ved bruk av optiske hjelpemidler:
  • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
  • kikkert
  • forstørrende videosystem (lese-TV/forstørrende TV)

Plassering av barnet har betydning

 • ta hensyn til synsfeltutfallet – sitt og presenter ting på riktig side
  • høyresidig utfall – ting fra venstre
  • venstresidig utfall – ting fra høyre

Annet

Barnet kan lett miste oversikt

 • lær skanneteknikker for å få oversikt over omgivelsene
 • bevisstgjøring – det er noe til den siden man har utfall

										
					
Sist oppdatert 15.11.2013