Tiltak ved sentralt synsfeltutfall

Tiltakene er avhengig av hvor stort det sentrale utfallet er.

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • ved god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • ved tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • ved å unngå blending fra vindu, lamper, blanke flater osv.

Klare farger og gode kontraster

 • forsterk detaljer på illustrasjoner og tegninger med tusj
 • bruk en kontrastfarge som bakgrunn (f eks et ark eller papplate)

Forstørring kan hjelpe

 • det som vises må ha en viss størrelse
 • forstørr ved å minske avstand til det en skal se
 • bruk optiske hjelpemidler:
  • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
  • kikkert
  • forstørrende videosystem (lese-TV/forstørrende TV)

Plassering av barnet har betydning

 • sitt nær det som skjer
 • vær obs på lyskilder som kan virke blendende

Annet

 • kan få oversikt over helheten, men vansker med å se detaljer
 • lære å se over/under/til siden for synsfeltutfallet slik at det barnet skal se på treffer det området på netthinnen som fungerer best

										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 26.08.2012